Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Er bygget ditt Paris-proof?
Bærekraftige investeringer

Er bygget ditt Paris-proof?

Illustrasjon av det nye regjeringskvartalet
Illustrasjon av det nye regjeringskvartalet
Regjeringsparken og det nye regjerigskvartalet. Statsbygg har lang erfaring med å stille klimakrav til bygg og ønsker nå også å BREEAM-sertifisere det nye Regjeringskvartalet. Foto: Statsbygg/Team Urbis
avatar

Katharina Bramslev

Daglig leder i Grønn Byggallianse

Foto: Finn Ståle Felberg

Om ti år vil vi kun finansiere grønne bygg, sa DnB allerede for tre år siden. Begrunnelsen var at DnB er ute etter lavrisikoprosjekter, og grønne miljøbygg har lavere risiko enn grå bygg.

Andre banker har også sett dette og den profilerte eiendomsadvokaten Stig Bech, har gjentatte ganger snakket om at bygg som ikke følger utviklingen blir «stranded assets», som ingen vil eie, leie eller investere i. Dette fordi de ikke er i tråd med utviklingen av myndighets- og markedskrav, der Paris-avtalen om reduserte klimagassutslipp tas på alvor.

I  våres kom Finans Norge med et klimaveikart som råder sine medlemmer innen bank, forsikring og kapitalforvalting til å stille strenge miljøkrav. Blant kravene er: «Still krav til klima ved lån til bolig og næringsbygg» og «Mål klimagassutslipp fra porteføljen og sett klare mål til reduksjon».

Mangelfull klimarapportering

Finans Norges veikart peker på at vi trenger en omforent definisjon på hva som er «grønt» og at dagens klimarapportering er mangelfull. Noen banker måler grønn med energimerking. Dette er en god start, men energimerket forteller kun om en begrenset del av byggets miljøpåvirkning. Byggsektoren står i dag for en betydelig del av verdens klimagassutslipp når man ser på hele byggets livsløp. Et bygg med virkelig lavt klimafotavtrykk har lavt energiforbruk som stammer fra fornybare kilder. Det har i tillegg konstruksjoner og bygningsprodukter med lave klimagassutslipp. Det er bygget på en fossilfri, eller helst utslippsfri, byggeplass – og det er tilrettelagt for miljøvennlig transport til og fra bygget.

Statsbygg har i mange år stilt krav til klimagassreduksjoner gjennom hele byggets livsløp og vist at det er mulig. Statsbygg har også vært initiativtaker for en norsk standard for å beregne et byggs klimagassutslipp, som nylig er lansert.

Vi foreslår at vi begynner å snakke om «Paris-proof»-bygninger. Hvis vi bygger og drifter Paris-proof framover, kan vi virkelig bidra til å nå Paris-avtalens mål om 1,5 gradersmålet.

Veien til Paris-proof

En vei til Paris-proof er å miljøsertifisere bygget etter BREEAM-NOR, og da ta med de BREEAM-tiltakene som gir klimagassreduksjon. Oppskriften for alle ovennevnte klimatiltak finnes i ulike deler av BREEAM. Med en Paris-proof BREEAM-sertifisering, kan banker eller byggherrer være sikre på at tiltakene er gjennomført og kontrollert av tredje part. BREEAM vil også sikre at kvalitet og bærekraft er helhetlig ivaretatt uten suboptimalisering. For som Finans Norges veikart også sier, er bærekraftshensyn mer enn klimareduksjon.

Grønn Byggallianse og Finans Norge har startet et samarbeid der vi bringer bankene og byggeierne til en felles diskusjon om dette. I november møttes direktørene for de største eiendomsselskapene og bankene for å diskutere Paris-proof bygg. Finans Norge er opptatt av at vi får en internasjonalt omforent definisjon, og Grønn Byggallianse jobber gjennom vår paraplyorganisasjon World Green Building Council, for å spre norske erfaringer internasjonalt. Målet er at vi gjennom å stille finanskrav til hele byggets livsløp, når et felles mål om klimakutt som monner.

Av Katharina Bramslev, Daglig leder i Grønn Byggallianse

Next article