Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Smartere sparing
Bærekraftige investeringer

Smartere sparing

Dame på laptop
Dame på laptop
Å være investert i aksjemarkedet gir gode muligheter for større avkastning enn ved sparing på konto eller renter. Foto: Getty Images
Kristin Skaug

Kristin Skaug

Daglig leder, AksjeNorge

Foto: CF Wesenberg, Kolonihaven Studio

Vet du hvor stor forskjellen er på å ha investert i aksjer i stedet for renter og bankkonto? Sparepengene til menn har vokst betydelig mer enn hva kvinners sparepenger har vokst. Nettopp fordi vi kvinner tjener mindre enn menn, må vi være enda smartere med sparepengene våre.

Mens kvinner er redde for å tape penger, er menn tilsynelatende like redde for å gå glipp av en mulig god avkastning, er min erfaring.

Avkastning og risiko

Desto høyere risiko du tar, desto høyere avkastning på sparingen skal du forvente. Aksjer har høyere risiko enn banksparing som er en sikret sparing. Utfordringen er at mange tror at å spare i aksjer er synonymt med å risikere å tape alle sparepengene. Det er sjelden børsnoterte selskaper går konkurs, i hvert fall uten klare forvarsler. Ved å investere i seks til åtte ulike selskaper eller gjennom et bredt aksjefond, er risikoen betydelig redusert og noe som kan passe de fleste som sparer langsiktig.

Oslo Børs har gitt ti prosent i året

Hele hensikten med å drive et selskap er å tjene penger for sine eiere, aksjonærene. Deg! Selskapene vil tilstrebe vekst og positive resultater. Oslo Børs’ hovedindeks har i gjennomsnitt steget med 9-10 prosent årlig de siste fem, ti, 15 og 20 årene. Konto har de siste ti årene gitt rundt en prosent per år og pengemarkedsfond en halv til tre prosent. Men det er viktig å merke seg at det kan svinge mye i aksjemarkedet: I kjølvannet av finanskrisen falt børsen med 50 prosent, og det tok fem år å ta igjen fallet. Slike fall er ikke normale. Som regel går børsen i pluss tre av fire år og derfor er det viktig å være langsiktig, helst lengre enn fem års horisont.

Hvis Ola og Kari sparte 100.000 kroner hver i 2009, ville Kari som sparte på konto (en prosent i rente), eid 110.460 kroner i dag. Ola som valgte et norsk aksjeindeksfond (+10% p.a.) ville ha sittet med 259.760 kroner! Og selv om Ola hadde vært uheldig med timingen og investert i januar 2008 før vi fikk finanskrisen, ville han sittet igjen med 185.336 kroner i dag, som fortsatt er mer enn Kari.

Med samme forutsetning som over, hvis Ola og Kari derimot hadde spart 10.000 fast hvert år de siste 15 år, ville Ola eid 300.000 kroner, omtrent dobbelt så mye som Kari som hadde hatt.

Det å være investert i aksjemarkedet gir dermed gode muligheter for større avkastning enn ved sparing på konto eller renter.

Fortsett å spare litt som en kvinne

Statistisk sett eier kvinner omtrent like mye som menn i fond (kilde: VFF). Men mens menn i flertall velger aksjefond, velger kvinner rentefond. I tillegg er kvinner roligere investorer og forsøker ikke å time markedet i like stor grad som menn. Og sitte i ro er faktisk en god strategi som gir bedre avkastning over tid.

Så hvis kvinner øker aksjeandelen i sparingen og fortsetter være rolige, blir de neste årenes sparevinnere kvinnene!

Supertips:

  • Start månedlig sparing med trekk på lønningsdagen.
  • Start med små beløp, for eksempel 500 kroner i måneden, og øk når du er mer komfortabel
  • Kickstart gjerne sparingen ved å sette inn et større beløp – da får du raskere ta del i verdiskapningen
  • Du kan velge aksjefond med bærekraftsprofil
  • Sjekk egen pensjon via arbeidsgiver: Kan du med fordel øke aksjeandelen her?

Gjesteinnlegg av Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge

Next article