Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Grønt er det nye gullet
Bærekraftige investeringer

Grønt er det nye gullet

Foto: Getty Images
Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

Direktør kommunikasjon og samfunn, Finans Norge

Profesjonelle investorer, investeringsfond og privatpersoner har virkelig oppdaget at fremtiden ser grønn ut. De flokker seg nå rundt grønne og bærekraftige investeringer. Og det skjer fort. Det synes å ha skjedd mer de siste ni månedene enn de ni foregående årene.

Det har vært i emning i mange år. Investorer og finansnæringen har sett at konsekvensene av klimaendringene blir så store at det vil medføre stor risiko. Har man gitt lån til, eller investert i, en bedrift som vil få problemer med å tilpasse seg, så gir det risiko for å tape egne eller kundenes penger. Det er dårlig for business. På den andre siden gir den grønne omstillingen vi må gjennom store muligheter. Er du tidlig ute og plukker fremtidens vinnere, er muligheten for gevinst stor.

2019 ser ut til å være året hvor investorer og forvaltere virkelig har hoppet på det grønne toget. Det er et skifte vi har sett det siste året, ikke bare i Norge, men også i Europa. Interessen for bærekraft har eksplodert blant investorer i år, og stadig mer penger flyttes inn i investeringer som anses som «grønne» eller «bærekraftige».

Rekord i grønne investeringer

Globale investorer ligger an til å investere rekordhøye 3.100 milliarder kroner i lån og bærekraftsobligasjoner i år, en vekst på 30 prosent fra 2018, viser tall fra finansbransjens globale organisasjon Institute of International Finance (IIF). «Interessen for bærekraftige finansprodukter har aldri vært større», skriver IIF i et notat.

Også i Norge merker forvaltere og oppkjøpsfond den økende interessen for grønne investeringer. Norske porteføljeforvaltere forteller at bærekraftige muligheter i aksjemarkedet stadig blir et viktigere tema når de møter kundene sine. Flere og flere investorer setter ESG-krav (miljømessige, sosiale og forretningsetiske krav), og vil gjerne diskutere mulighetene den grønne omstillingen gir i sine møter med de som forvalter pengene på deres vegne.

Norges største oppkjøpsfond, som inntil nå har investert nesten utelukkende i olje, har etter blant annet ønske fra kundene sine, besluttet å etablere et fornybarfond på ni milliarder kroner. De ser antagelig at de må hoppe på det grønne toget for at kundene skal bli.

Og forbrukerne kommer også etter. Stadig flere bærekraftige fondsprodukter kommer på markedet, og lar folk flest kunne spare sine pensjonsmidler og andre sparemidler i bærekraftige verdipapirer.

Det økte fokuset på grønt og bærekraft setter krav til gode standarder for bærekraftige og grønne finansielle produkter for å unngå såkalt grønnvasking. Det er ikke grønt alt som glitrer.

Fortsatt lite, men bedre lønnsomhet

Flere og flere peker også på at grønne aksjer gir bedre avkastning enn andre aksjer. Aksjene har gjort det bedre fordi det har begynt å bli lønnsomt å være et bærekraftig selskap.

Hvor stor andel av globale investeringer som nå er snudd i bærekraftig retning, er vanskelig å måle. Men stadig flere av de store internasjonale institusjonelle investorene stiller strenge krav til bærekraft før de går inn i et selskap.

På innlånssiden har det globale markedet for grønne obligasjoner nå vokst til rundt 4.500 milliarder kroner. Til tross for veksten utgjør bærekraftige utlån likevel bare 0,5 prosent av globale utlån, som er på 110.000 milliarder dollar.

Tunberg-effekten

Mange investorer og forvaltere har vært bevisst klimarisiko og behovet for å vri sine investeringer i bærekraftig retning i flere år, men det siste året har imidlertid interessen eksplodert, og de har puttet pengene sine bak det de tidligere har sagt.

Om det er Tunberg-effekten som også gjør seg gjeldende for investorene, er vanskelig å si. Uansett – det er en utvikling det er verdt å følge, for man vil jo ikke stå igjen på stasjonen når det grønne toget går. Grønt er det nye gullet.

Av Jan Erik Fåne, direktør kommunikasjon og samfunn Finans Norge

Next article