Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Invester for fremtiden
Bærekraftige investeringer

Invester for fremtiden

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images
Kristin Skaug

Kristin Skaug

Daglig leder, AksjeNorge

Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven Studio

Mange etablerte og store selskaper går igjennom et grønt skifte med de investeringer og endringer det medfører. Og stadig flere nye selskaper leverer grønne løsninger. 

Mange av disse har behov for kapital og trekkes derfor til børsene. Oslo Børs har ulike markedsplasser for notering av selskaper og vekst-markedsplassen Merkur Market opplever for tiden en stor tilstrømning av nye selskaper innen fornybar energi og andre nye løsninger.

Det siste året har vi også hatt en enorm vekst i antall nye grønne obligasjoner. Disse grønne obligasjonene finansierer konkrete grønne prosjekter i konkrete selskaper. Det kan eksempelvis handle om finansiering av vannkraftverk, fossilfrie transportmidler eller finansiering av grønne boliglån. Prosjektene kvalitetssikres gjennom en uavhengig tredjepart. Som investor kan du enten kjøpe obligasjonene direkte over børs, eller gjennom fondsandeler (mindre beløp).

Hva er grønt?

For å kunne skille mellom grønne og mindre grønne investeringer, er man foreløpig avhengig av hva selskapene selv gir av informasjon. De fleste børsnoterte selskaper har egne nettsider om bærekraft hvor du finner deres bærekraftsrapport. Selv om kvaliteten på rapportene er varierende, er de allikevel en god kilde til å forstå bedre hvordan selskaper arbeider med klimarisiko og mulighetene.

Fra neste år blir det enklere å skille mellom ulike fondsinvesteringer, men allerede nå kan du i mange handelsplattformer sortere på de ulike ESG-faktorene – blant annet miljø, samfunnsansvar og eierstyring.

Grønn vekst og risiko

Vi kan ikke snakke om aksjer og fond uten å nevne risiko for å tape deler eller hele investeringen. Aksjekurser vil svinge i verdi daglig og over tid. Siden det er få rene grønne selskaper, ser vi at disse vekstselskapene er særdeles populære investeringsobjekter ved notering på børs. Flere har opplevd et spesielt løft i antall nye aksjonærer som igjen har medført kraftig stigning i aksjekursene. Man bør også være klar over at mange av disse vekstselskapene ikke vil kunne drive lønnsomt før etter en stund, og at mye av kursutviklingen skyldes forventninger til fremtiden.

Av Kristin Skaug, dalig leder, AksjeNorge

Next article