Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Verktøyet som gjør bærekraftrapportering enklere, raskere og mer nøyaktig
Sponset

Det kan bli utfordrende for norske bedrifter å forholde seg til det nye EU-direktivet for rapportering av bærekraft, men det finnes en løsning som forenkler arbeidet.

Direktivet det er snakk om heter «Corporate Sustainability Reporting Directive», eller CSRD. Det ble vedtatt å gjelde for EU i november 2022, men forventes også å bli gjort gjeldene for Norge.

– Den bakenforliggende årsaken til selve direktivet er at det har blitt mye vanligere å investere i bærekraftige investeringer de siste årene. Da må bedrifters bærekraft dokumenteres på en ensartet måte, først da kan de sammenlignes, forklarer Andreas Honoré. Han er Business and Solutions Development Manager i RISMA Systems.

Andreas Honoré

Business and Solutions Development Manager i RISMA Systems

Inntil nå har bedrifter og organisasjoner selv kunnet velge hvordan man vil rapportere på bærekraft, noe som enkelte ganger har ført til mistanke om grønnvasking. Når innrapporteringen blir ensartet, vil grønnvasking bli vanskeligere, mens sammenligning av resultater på tvers av bedrifter og bransjer, blir langt enklere.

Et ikke-finansielt regnskap

Mange kan nok tenke seg å lage sine egne rutiner og registrere sine bærekraftdata i regneark de utvikler selv, men fallgruvene med denne inngangsvinkelen er mange:

– CSRD-direktivet er svært omfattende. De tolv forskjellige områdene man skal rapportere på er nøye beskrevet i mer enn 1 000 sider lange standarder, og det er ikke mindre enn 1 144 spørsmål som bedriftene må besvare, forklarer Anders Honoré.

– Målet er at bedriftene skal utvikle et ikke-finansielt bærekraftregnskap som også må kunne revideres. Dette er enda en grunn til at standardisering er viktig, for da må man også kunne dokumentere hvordan man har kommet frem til resultatet på de ulike postene, og hvordan utregningene som ligger bak dem har kommet frem, tilføyer han.

Et godt verktøy

RISMA Systems har laget et system for bærekraftrapportering som sørger for at rapporteringen skjer i tråd med CSRD-direktivet. RISMA har god erfaring i å lage software som følger andre regulatoriske rammeverk som eksempelvis ISO-standarder, GDPR og risikostyring. I disse systemene settes dataene inn i en fastsatt styringsstruktur med et rammeverk hvor det er klart hvem som er ansvarlig og hvilke tiltak som skal utføres. Systemene inneholder også kontrollmekanismer, samt rapporter som gjør det enkelt å følge prosessene underveis.

Per Christian Næsset

Country Manager i RISMA Systems

– Siden vi ble stiftet i 2014 har vi levert slike systemer til mer enn 550 kunder over hele Norden. Det nye nå er at vi har utviklet et system for CSRD, men det er den samme gode systematikken, tankemåten og funksjonaliteten fra tilsvarende systemer som vi har tatt med oss inn i dette nye produktet, sier Per Christian Næsset, som er Country Manager for Norge.

Integrert GRC-plattform

Den beste måten å forenkle og optimalisere håndtering av compliance, risikostyring og kontroller på tvers av organisasjonen for å oppnå bedre oversikt og effektivitet.

Mange fordeler

– Vi har gjennomgått hele regelverket i detalj og skaffet oversikt over alt som må innrapporteres. Nå ligger dette inne i en oversiktlig softwareløsning som gjør det mulig for våre kunder å svare på en rekke spørsmål, og på den måten bli geleidet gjennom hele arbeidet på en smidig måte, sier Andreas Honoré.

Systemet gjør det også enkelt å skaffe oversikt over områder der man mangler input og å delegere oppgaver, slik at man får inn manglende data fra hele organisasjonen. Systemet kan enkelt skaleres opp til antall ønskede brukere, og siden det tilbys som «software as a service», skjer alle oppdateringer, både programfunksjonalitet og i henhold til regelrevisjoner, sentralt. Systemet varsler også deadline på oppgaver som skal utføres slik at tidsfrister overholdes.

– Det er også viktig å nevne at systemet ikke bare er et rapporteringssystem. RISMA Systems sin løsning er også et styringsverktøy for bærekraft der det er enkelt å ta ut sanntidsinformasjon, og der resultatene av bærekraftarbeidet enkelt kan visualiseres, for eksempel som intuitive diagrammer. Siden alt ligger på den samme plattformen, blir bærekraftrapporteringen langt enklere og mer oversiktlig, avslutter Per Christian Næsset.

Om RISMA Systems

RISMA ble etablert i 2014 og er et ledende SaaS-selskap som hjelper organisasjoner med å strukturere, håndtere og dokumentere sin aktivitet på tvers av de virksomhetskritiske områder innen Governance, Risk Management og Compliance (GRC).

Området er komplekst og kunnskapskrevende å jobbe med, og RISMA har derfor samlet alt i én fleksibel og skalerbar plattform som gjør det enklere å omsette lovkrav til praktiske oppgaver og prosedyrer.

Etter hvert som markedet vokser og nye behov oppstår, fortsetter selskapet å legge til nye compliance-løsninger til produktporteføljen og sikre for fremtiden kundenes GRC-innsats.

Les mer på rismasystems.com

Av Tom Backe

Next article