Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Fremtidsrettet, riktig og med god avkastning
Sponset

Skal langsiktige sparepenger plasseres bør man være med på å påvirke fremtiden i riktig retning, samtidig som man får god avkastning, sier Christian Kallevig Arnesen, partner i formuesforvalteren Finansco.

– Løsningsselskaper har direkte målbare resultater rettet mot FNs 17 bærekraftsmål. De griper altså dypt inn i miljømessige og sosiale forhold, sier han.  

I dag befinner vi oss i startfasen av en megatrend hvor investorene plasserer en stadig større del av kapitalen sin i denne typen bærekraftige selskaper.

Investeringsstrategi

– Vi begynte å se nærmere på bærekraftsfond fra hele verden for tre år siden, og fant ti fond vi likte spesielt godt. Kun ett av disse hadde norsk forvalter.  

Christian Kallevig Arnesen

Christian Kallevig Arnesen

Partner i Finansco

Foto: Peder Klingwall VizPro

De ti fondene kalles for Finansco Impact, og siden lanseringen har den årlige avkastningen vært på 28,7 prosent.

Finansco Impact har en investeringsstrategi som klart gir den raskeste veksten hos oss. Alle som satser på aksjefond bør ta standpunkt til om de ønsker å være eksponert mot kull og petroøkonomi, eller mot selskaper som bidrar til løse verdens miljøutfordringer.

Arnesen hevder at sistnevnte fortsatt vil gi høyest avkastning, og i tillegg også best samvittighet hos investorene.

Men enn bare god samvittighet

Løsningsselskapene tilbyr mer enn bare investeringer i fornybar energi, og det er viktig å få frem, påpeker Arnesen.

Interessante fokusområder vil være energieffektivisering, grønne bygninger, bærekraftig jordbruk og skogbruk, samt vann, utdanning, helse og likestilling.

– Forskningen viser ofte til en «dobbel bunnlinje» hos fond som plasserer etter et impact- eller løsningsmandat. De er ventet å gi god finansiell avkastning samtidig som de er ventet å bidra til å løse verdensomspennende miljømessige og sosiale utfordringer, sier Arnesen.

I tillegg vil Finansco, sammen med andre, også bidra til å oppnå en mulig tredje positiv effekt, nemlig å redusere den selskapsspesifikke omdømmerisikoen.

 – Om et selskap for eksempel blir tatt for ulovlig forurensning eller brudd på likestillingsregler observerer man ofte dramatiske fall i aksjepris, forklarer han.

– Nye reguleringer vil sannsynligvis være til gunst for selskaper som tenker bærekraftig, og ufordelaktige for selskaper som ikke gjør det.

Ikke alt grønt blir til gull

ESG, bærekraft, sustainable finance, impact investing, miljøfond. Listen med begreper er lang, men ifølge Arnesen er det alt for mange banker og forvaltningsmiljøer som bruker mer penger på markedsføring, enn til å bidra til at det er en reell forskjell mellom fondene de selger sine kunder.

– Det er mye begrepsforvirring rundt dette med bærekraftige investeringer, dessverre.

Dette kan medføre til at fondene man assosierer med bærekraftige investeringer faktisk ikke er så miljøvennlige som de hevdes å være, legger han til.

– Derfor blir jobben med å velge riktig fond veldig mye viktigere her enn om man skal velge globale indeksfond, og vi har derfor lagt et stort analysearbeid til grunn for fondene som er valgt i Finansco Impact.

Begrenset utvalg

Det å velge hvilke fond som passer med ønsket eksponering, risiko og avkastning er bare én del av den jobben selskapet gjør for sine kunder.

– Utvalget av reelt bærekraftige fond er svært begrenset, sier han og opplyser at det bare er tre til fire fond i Norge.

– Våre kunder får tilgang til et helt annet fondsutvalg med lavere forvaltningshonorarer, enn de man normalt risikerer å få i banken. Dermed er det enklere for oss å sette sammen gode fondsporteføljer som blir billigere for våre kunder enn alternative produkter.

En høy andel indeksfond og en høy andel reelt bærekraftige fond virker å være et gjentakende valg hos selskapets kunder.

– Dette må sees sammen med hensyn til skatt, risiko og tidshorisont. Etter behov leverer vi bistand innen arv og generasjonsskifte, selskapstransaksjoner, regnskapsførsel og pensjon, forklarer Arnesen.

Personlig oppfølging

Finansco tilbyr et bredt utvalg av ulike fond, og har fått gode tilbakemeldinger.

 – Mange av våre kunder hadde tidligere gjort sine fondsplasseringer i banken, men ønsket å sammenligne med hva en aktør som oss kunne tilby. Vi har tett oppfølgning av våre kunder, og for dem som er opptatt av dette ble vi en naturlig samarbeidspartner, sier han, men påpeker at dette ikke kom på plass før man hadde fått etablert et skikkelig sammenligningsgrunnlag.

– Derfor oppfordrer jeg alle som har fond i dag, eller som vurderer fondsplasseringer, å få et sammenligningsgrunnlag mot å bare gå til banken sin. Det er kostnadsfritt og uforpliktende, så hva har man å tape? avslutter han.

Av Julie Malvik

Next article