Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Oppsving for grønne investeringer
Sponset

Grønne fond er i vinden som aldri før. Er det å flytte sparepengene til grønne aksjefond det mest effektive klimatiltaket du kan gjøre? Hva er egentlig et grønt aksjefond?

Diskusjonen om grønne investeringer har rast i norske medier den siste tiden. Til tross for mange meningsforskjeller er alle enige om at finansmarkedet har stort potensial for å bevege markedene, selskapene og virksomheten deres i mer miljøvennlig retning. Men hvordan får vi til denne endringen i praksis?

Svanemerket, det offisielle miljømerket i hele Norden, ble opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon. Den grønne logoen finnes på cirka 15.000 produkter og tjenester i dag, og er kjent for hele 94 prosent av befolkningen. Med de nylig utviklede miljøkravene for investeringsfond får forvalterne en oppskrift på hvordan de kan sette sammen et bærekraftig fond. Samtidig får småsparere og investorer hjelp til å navigere i tilbudet av såkalte grønne fond, slik at de enkelt kan finne de beste.

Hva er et svanemerket fond?

Forvalteren av et svanemerket investeringsfond bruker kapitalen og eierskapet til å påvirke de bedriftene fondet investerer i til å utvikle seg i mer bærekraftig retning. Et svanemerket fond har klare kriterier for hvilke selskap og bransjer det kan investere i, og hvilke som ikke er bærekraftige nok. Fondet må være forvaltet på en åpen måte, og aktivt prøve å påvirke selskapene det har investert i til å bli enda mer bærekraftige.

Nordiske markedsforhold

Det finnes svanemerkede fond i flere nordiske land, men er foreløpig det mest utbredt i Sverige. Der finnes det allerede 17 svanemerkede fond, mens norske investorer kan velge mellom seks fond som er sertifisert med det offisielle miljømerket. To av disse fondene er norske, fra henholdsvis KLP og Pareto.

KLP først i Norge

KLP – Norges største pensjonsselskap – var den første som klarte å svanemerke et investeringsfond – ­ indeksfondet KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar.

– Vi gleder oss veldig over at vi var først i Norge med svanemerket aksjefond. Fondet investerer i de selskapene som skårer godt på samfunnsansvar, og har enda strengere ekskluderingskriterier enn øvrige KLP-fond for fossil energi og våpen. I tillegg har fondet et forvaltningshonorar på bare 0,32 prosent, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

– Fondet passer best for de kundene som vil ha et bredt globalt bærekraftig fond som følger indeks tett, og som ønsker at sparepengene investeres i mer samfunnsansvarlige selskaper. Fondet har fått god mottakelse blant kundene, sier Marte Siri Storaker, rådgiver for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Pareto Asset Management først med svanemerket obligasjonsfond

Pareto Asset Management har som mål å bidra til bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping ved å investere på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte.

– Vi har etablerte retningslinjer for ansvarlige investeringer som våre forvaltere forholder seg til, sier investeringsdirektør Finn Øystein Bergh.

I høst tok de dette engasjementet et steg videre da fondet Pareto Global Corporate Bond ble godkjent som det første svanemerkede obligasjonsfondet i Norge.

– Vi er stolte over å ha fått dette kvalitetsstempelet, forteller ansvarlig forvalter for Pareto Global Corporate Bond, Stefan Ericson.

Pareto Asset Management anser det som viktig å integrere vurderinger av bærekraft i alle investeringsprosesser.

– Vi forventer at de selskapene vi investerer i etterlever de samme prinsippene. Det innebærer at vi ikke skal foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at våre fond medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser, avslutter Bergh.

Bærekraftige investeringer for fremtiden

– Målet vårt er å redusere den samlede miljøbelastningen fra produksjon og forbruk, og det ligger et enormt potensial i å motivere banker, pensjonskasser og investeringsfond til mer bærekraftige investeringer. Stadig flere setter spørsmålstegn ved hvor både pensjonspenger og sparepenger plasseres, og derfor er det riktig for kvalitetsstempelet Svanemerket å vise hvordan man kan gjøre dette på en god måte, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Svanemerket.

Av Anne-Grethe Henriksen og Gro-Ellen Linnås

Next article