Skip to main content
Home » Vekst i Trøndelag » Digitaliserer hele ombrukskretsløpet med markedsplass for byggematerialer og møbler
Sponset

Offentlige virksomheter kaster over 140 000 kontormøbler med en innkjøpsverdi på cirka en halv milliard hvert år, simpelthen fordi de ikke passer til virksomhetenes nye lokaler eller fordi virksomhetene ikke har en oversikt som tillater matching av behov med eksisterende ressurser.

Det samme skjer med brukbare byggematerialer som vinduer, dører, elektromateriell og andre materialer. Vi i Loopfront.com arbeider hver dag for å ombruke byggematerialer og møbler. Våre kunder sparer både kostnader og miljøet ved å ta ut restverdiene i de produktene og materialene man eier.

For å hjelpe bygg- og eiendomssektoren med å øke graden av ombruk, har Loopfront utviklet en komplett digital ombruksplattform. Plattformen skal hjelpe Loopfront.com sine kunder med å a) få en oversikt over hva man eier og hvor objektene er og b) realisere restverdiene i objektene ved å bruke det man har før man kjøper tilsvarende nytt. Per nå er Loopfront fokusert på å kartlegge og realisere ombrukspotensialet for byggematerialer, møbler, inventar og annet utstyr. Plattformen vil over tid skape en markedsplass for ombruk, slik at eiendomsutviklere, utbyggere eller driftspersonell enkelt kan finne frem til ressursene de trenger – samtidig som de sparer penger, reduserer klimautslipp og avfall.

– Nå har vi på plass systemer som skal tilrettelegge for ombruk innenfor bygg- og eiendomssektoren og blant offentlige virksomheter som kommuner. Loopfronts digitale plattform fasiliterer for utveksling av alt fra bygningsmaterialer, fra dører, butikk- og kontormøbler til VVS, forteller selskapets kommersielle leder, Taru Holm.

Taru Holm

Kommersiell leder i Loopfront

Ifølge henne, favner plattformen produsenter, byggherrer, konsulenter, redesignere, entreprenører, arkitekter, montører, renovatører, finans- og resirkuleringsforetak. Så langt har man gjennom plattformen kartlagt over 300 000 brukte objekter.

Gagner klima og økonomi

Når et foretak registrerer objekter, kan de selv avgjøre hva de trenger, og hva som kan kastes, repareres eller selges. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har lansert retningslinjer for å hindre kjøp før det foreligger oversikt over ressursene man har fra før. I tillegg fra 1.7.2023 er det nå et lovpålagt krav gjennom Byggeteknisk forskrift (TEK), §9-7 å ombrukskartlegge søknadspliktige tiltak av en viss definisjon og størrelse.

– Det vi vil få til, er å hjelpe våre kunder med å ikke kjøpe nye varer hvis man har en tilsvarende brukt vare som ikke benyttes. I dag har veldig få virksomheter oversikt over hva man faktisk eier, en slik oversikt er nøkkelen til å redusere kjøp av nye materialer. Klarer vi å få til at man bruker opp det man har før man kjøper nytt, vinner både bunnlinjen og klimaet. Vi synes jo at flere skal ha tilgang til digitale hjelpemidler som Loopfront.com, for å ta samfunnet i en mer klimavennlig og sirkulær retning.

– Så det er klart vi er glad for at over 70 kunder, deriblant fylkeskommuner og kommuner, går foran og tar et ordentlig krafttak for sirkulær økonomi, skyter grunderen Michael Curtis inn.

Michael Curtis

Grunder og chief circularity officer i Loopfront

– Og vi ser allerede tegn til at det begynner å bli vanligere å kjøpe brukt enn nytt. Spesielt i Trøndelagsregionen bytter materialer allerede eiere på tvers av virksomheter. Det er positivt, og vi kan hjelpe alle organisasjoner som ønsker å gå over til sirkulær økonomi, avslutter Taru Holm.

Loopfront

Loopfront tilbyr en skybasert nettapplikasjon som forenkler ombruk, reparasjon, redesign og resirkulering av byggematerialer, inventar og møbler

Next article