Skip to main content
Home » Vekst i Trøndelag » Norges rolle i den globale kampen om halvledere
Vekst i Trøndelag

Norges rolle i den globale kampen om halvledere

Europa trenger milliarder med små halvledere for å ta del i mulighetene den teknologiske fremtiden gir. Foto: Trondheim Tech Port / Colourbox.com

De er avgjørende for alt fra smarttelefoner og kjøleskap, til avanserte medisinsk apparater og militært utstyr. Små halvledere – kjent som mikrobrikker – utgjør nå ryggraden i vår digitale tidsalder, og akkurat her har Norge gode kort på hånden.

Covid-19 avslørte en sårbarhet i globale forsyningskjeder, og de geopolitiske spenningene mellom USA og Kina øker. Ukraina-krigen har vist oss viktigheten av nasjonal sikkerhet og tilgang på teknologi og infrastruktur. Dette er bakteppet for EUs store satsing på mikroelektronikk, populært kaldt Chips Act fra desember 2021. Den har som mål å akselerere utviklingen og produksjonen av avanserte halvledere i Europa. Som virkemidler finner vi store forskningsinvesteringer, utvikling av produksjonskapasitet og støtte til industrien. Med EUs økonomiske muskelkraft er kortstokken med mikroelektronikk-aktører blitt delt ut på ny.

Karianne Tung

Daglig leder i Trondheim Tech Port

Har gode kort på hånden

Norge, og særlig Trondheim har gode kort på hånden. Med våre sterke teknologitradisjoner og teknologimiljøer har Trondhem i mange år vært et internasjonalt episenter for forskning og utvikling av mikroelektronikk. Med sterke lokomotiv som NTNU og SINTEF, har forsknings- og utdanningskapasiteten vært solid, teknologiutviklingen enestående, og markedsposisjonen sterk. Blant næringslivsaktører finner vi norske Nordic Semiconductor og Norbit, men også internasjonale giganter som Arm, Autronica og Microchip. I skogen under gror det godt, og flere nyetableringer er på vei. Med gode koblinger til andre sterke norske miljø gir dette økosystemet oss grunn nok til å satse tungt på vekst og skalering innen mikroelektronikk de neste årene.

En nødvendighet

Det krever flere tiltak: Vi må sikre tett integrasjon og kobling til EUs satsinger og relevante klyngenettverk for å komme i posisjon. Vi trenger en nasjonal og aktiv næringspolitikk som omfatter økonomisk støtte til forskning og innovasjon, og ikke minst tiltak for å tiltrekke oss internasjonale investeringer og skaleringssatsing på oppstartsbedrifter.

Norges rolle i den europeiske satsingen på halvledere er ikke bare en mulighet, det er en nødvendighet. Europa trenger milliarder med små halvledere for å ta del i mulighetene den teknologiske fremtiden gir. Det er bare for Norge å gå all in!

Av Karianne Tung

Next article