Skip to main content
Home » Havvind » Wergelandgruppen satser på vindkraftindustrien
Sponset

Wergelandgruppen har de siste tretti årene utviklet en stor industrihavn i Fensfjordbassenget vis-à-vis Mongstad, og er nå klar for å ta del i det grønne skiftet.

– Vi ligger strategisk plassert i henhold til havvindaktiviteten i Norge, vi har stort areal, ligger godt plassert med tanke på transport og har stor vanndybde om det trengs, sier Tom Erik Sandnes, CCO i Wergeland-gruppen.

Wergelandgruppen som er en stor familiebedrift med 130 ansatte, har nå et stort industriområde med kapasitet til å ta imot store vindkraftprosjekter.

Konsernet er med i Norwegian Offshore Wind Cluster, og har i dag kontrakt med Equinor for sammenstilling av vindturbiner til Hywind Tampen-prosjektet.

Sammenstilling av vindmøllene er gjennomført i 2022, og vindmøllene skal forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene med strøm. Dette prosjektet skal bidra til å videreutvikle flytende havvindteknologi og redusere kostnader for fremtidige flytende havvindparker.

Foto: Wergelandgruppen

En industrihavn med mange fasiliteter

Arealet som er satt av til flytende vind er på 190 000 m2. Dette området leies i dag av Equinor i forbindelse med Hywind Tampen-prosjektet.

– Vi har 400 000 m2 ekstra som vi kan spille på med tanke på serieproduksjon, sier Sandnes.

For tiden holder de også på å bygge en tørrdokk på 145 x 105 meter og med en dybde på 20 meter. Dokken er tiltenkt for å sjøsette flytere produsert på land, eventuelt produksjon av understell i dokk. 

– Vi har tillatelse til å ekspandere tørrdokken med inntil 300 meter. Det vil i så fall gjøre det mulig å produsere flere flytere, eller ta andre store byggeprosjekt, sier Sandnes.

Tørrdokken skal være ferdig i løpet av året, dokkporten vil bli installert i løpet av 2024, og de regner med at den vil være operasjonell fra 2025.

Hywind Tampen blir verdens første flytende havvindpark som skal forsyne olje og gassinstallasjoner med fornybar energi. Les mer på wergeland.com.

Et eget betonganlegg på området

De har også et moderne betonganlegg på industriområdet, med mulighet til levering til store prosjekter som Hywind Tampen eller bygging av tørrdokk.

– Dette er veldig viktig for karbonavtrykket. Når tilslaget blir laget på knuselageret som ligger 200 meter fra tørrdokken, så blir det minimalt med kjøring. Alt dette er jo relevant i det grønne skiftet, sier Sandnes.

De har også store kapasiteter innen fortøyningsutstyr, riggsetting og ankerhåndtering. Alt dette er viktig når flytende turbiner skal forankres.

–  De flytende turbinene skal jo forankres i noe. Vi har all kjetting- og ankerhåndtering for Hywind Tampen, sier Sandnes.

Operativ og kostnadseffektiv offshorebase

–  Vi kan også være en logistikkhavn for bunnfaste elementer som monopiles og jackets. Vi kan montere flytere, vi kan være en plass der komponentene kommer ferdige, men vi kan også være et sted der understellet kommer i deler og blir montert. Vi kan også være en konstruksjonsplass for betongflytere, der de produseres på site i en serieproduksjon, sier Sandnes.

–  Vi har alt som trengs for å være en fullt operativ offshorebase og har nødvendige leverandører rundt oss, sier Sandnes.

Problemet med havvindprosjektene i dag, er at de er veldig dyre. Skal havvindproduksjon bli levedyktig, må det bli mer lønnsomt å produsere havvindenergi.

– Det er volum som skal gjøre det lønnsomt for alle. Produksjonen skal gå fort og det skal være sikkert og effektivt. Det at vi har kapasitet til å produsere over 50 enheter i året, det vil si en i uken, er helt avgjørende for at man skal få en fornuftig kraftpris og lykkes med det i Norge, avslutter kommunikasjonsdirektør Irene Wergeland.

Dette kan Wergeland-gruppen tilby

Areal: 190 000 m2, med mulighet for utvidelse.
Tørrdokk: 145×105 meter, og 20 meters dybde.
Base for prosjektgjennomføring, som ligger i nærheten av viktig infrastruktur.

Årlig produksjonskapasitet:
Stålflytere : 50+
Betongflytere: 25-40

Les mer på wergeland.com.

Av Sissel Nilsen

Next article