Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Landstrøm-anlegg, ny kollektivterminal og maritime bærekraft-planer i Florø
Sponset

Florø hamn i Kinn kommune har ambisjoner om å bli et viktig energi-knutepunkt på kysten, med splitter ny og bærekraftig kollektivterminal, og en dundrende suksess av et landstrøm-anlegg.

– Vi har en svært tydelig bærekraft-strategi, ikke for spesifikke energiformer, men primært som tilrettelegger. I dag er det ikke vi som drifter de konvensjonelle bunkersanleggene, men stiller nødvendig areal til disposisjon. Når vi nå er kommet i gang med landstrøm og andre fremdrifts-midler, er det tid for å innta en annen rolle. Ikke minst har vi, sammen med SFE (Sogn og Fjordane Energi), etablert Skipskraft AS, sier havnesjef Linda Mortensen Midtbø.

Linda Mortensen Midtbø

Havnesjef i Florø hamn

Det delte eierskapet bunnet i behovet for deling av økonomisk risiko, men kraftselskapets kunnskap og erfaring har også vært avgjørende, i første omgang for arbeidet med landstrøm.

Florø hamn er en liten organisasjon som får til mye. Kun seks ansatte, med til enhver tid store aktive prosjekter, i tillegg til ordinær hamnedrift 24/7.

KAIER

Offentlege kaier

PRISAR

Avgiftsregulativ

KONTAKT

Vårt team

Bærekraftig kollektivterminal

– Det var vi som søkte og fikk tilsagn om Enova-støtte til anlegget, men det ble for stort for oss alene, så da ble samarbeidet med SFE en opplagt løsning, likt andre prosjekter vi jobber med. Dessuten åpnet vi nylig en helt ny kollektivterminal, i tett dialog med Vestland fylkeskommune. Den nye kollektivterminalen er Breeam-sertifisert, med solcellepaneler og jordvarme. Vi har bygget for fremtiden, men det er mange hensyn å ta, som en mulig kombinasjon av hydrogen, elektrisitet og nok trafo-kapasitet, legger hun til.

– I tilknytning til terminalen har vi et større areal reservert for nye trafoer, som skal dekke behovene som følger av nye krav, samtidig som vi har hydrogen i bakhodet, som er mer krevende, midt i sentrum. Men vi har en fremoverlent base i kommunen, som jobber for å tilby hydrogen og ammoniakk. Den nye kollektivterminalen er Breeam-sertifisert, med blant annet solcellepaneler og jordvarme.

– Én ting er selvfølgelig landstrøm, men vi gir også miljørabatt på farvannsavgifter for fartøy med miljøvennlige løsninger. Samtidig jobber vi med å effektivisere logistikken, slik at det blir mindre ventetid i havn.

Markeds- og økonomiansvarlig, Henriette Hatling, forteller at også alle må bidra til mer miljøvennlig drift, men med god dialog og samarbeid, kommer vi raskere i mål. Store og små fartøy må likestilles, alle er like viktige i arbeidet mot mer miljøvennlig drift.

– Vi får jo en del brønnbåter og fiskefartøy til kai, som ikke er tilrettelagt for landstrøm, men ser at stadig flere bygger om eksisterende fartøy, og bygger nye som tar hensyn til det. På vår side kan vi legge til rette ved å tilby nødvendige overgangs-plugger, sier hun, og tilføyer:

Henriette A. Hatling

Markeds- og økonomiansvarlig i Florø hamn

– Skipsfarten utgjorde 63 prosent av utslippene i Kinn kommune i 2020. Bruk av landstrøm er et godt tiltak for å redusere forurensningen fra denne sektoren. Skipskraft AS’ beregninger viser at anlegget alene hittil har redusert Kinn Kommunes utslipp med 0,65 prosent, eller spart kloden for 1290 tonn CO2e. I tillegg har anlegget bidratt til reduksjon av NOx med over 18 tonn.

Viktig for sysselsettingen

– Det er gått litt over ett år siden landstrøm-anlegget åpnet, med en respons langt over forventning. Målet for antall kWh i 2022 ble nådd alt i april, og vi har sett en markant aktivitetsøkning ved kaiene. Det er populært med sentrumsnære kaier, det skaper aktivitet i Florø uten mye lyd og svart røyk, noe lokalbefolkningen verdsetter, sier Hatling.

– Florø hamn spiller en viktig rolle for sysselsettingen. For få år siden ble det utført en verdianalyse, som viste til at byen er bygget opp rundt havna, så byen hadde nok ikke vært den samme uten, med verftsindustri, baseaktivitet, fisk, fiskefôr-fabrikk og container-transport. Og nå begynner vi på et helt nytt kapittel, avslutter Midtbø.

Florø hamn KF

Florø hamn KF er kommunen sitt hamnefaglege organ og skal ta hand om dei administrative og forvaltningsmessige oppgåvene som er lagt til kommunen etter hamne- og farvannslova, og føresegner gitt i medhold av lova.

Av Jarle Petterson

Next article