Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Det er på tide at vi tar fiskens helse på alvor
Fremtidens havrom

Det er på tide at vi tar fiskens helse på alvor

Fiskeoppdrett er en gigantnæring, og årlig eksporterer vi norsk laks for over 70 milliarder kroner. Foto: Getty Images

Norsk oppdrettsfisk er et eksporteventyr av de sjeldne, men i dag har vi alt for mange lik i lasten til at eventyret kan få en lykkelig slutt.

Fiskeoppdrett er en gigantnæring, og årlig eksporterer vi norsk laks for over 70 milliarder kroner. Samtidig ser vi en fiskedødelighet i mange norske oppdrettsanlegg som knapt tåler dagens lys, og som på sikt kan representere en trussel for hele næringen.

I snitt dør 15 prosent av fisken ved norske matfiskanlegg hvert år (tilsvarende 54 millioner i 2021). I flere anlegg er dødeligheten over 30 prosent. I tillegg døde 35 millioner settefisk og i overkant av 40 millioner rensefisk i løpet av fjoråret, viser tall fra Veterinærforeningen. Dette er dystre tall og tydeliggjør at fiskens helse og velferd ikke er førsteprioritet i oppdrettsanleggene. Hva er det som gjør at fiskens dårlige helse og velferd i norske oppdrettsanlegg ikke blir tatt på alvor og gjort noe med?

Line Henriette Holten

Generalsekretær i Tekna

Biologer må involveres

Tekna ser at dagens lovverk, som skal ta vare på fiskens helse og velferd i praksis blir nedprioritert der det er mulighet for økt produksjon. Derfor mener Tekna at en plan for, og dokumentasjon av, lav dødelighet må være et minimumspremiss og mål for god velferd i all type vekst.

Fiskehelse og dyrevelferd er høyt på dagsorden i Europa. Vi må sørge for å holde tritt. God fiskehelse er avgjørende for å lykkes med Norges ambisjoner om økt vekst innen oppdrettsnæringen. Vi mener et tett samarbeid mellom teknologer og biologer er nøkkelen for å få til dette. Den faglige kompetansen på området, må lyttes til og vektlegges når vi skal definere, regulere og videreutvikle fremtidens oppdrettsnæring. Vi mener det er uheldig at det i rapporter og utredninger med et fokus på vekst, ikke involveres biologer med ansvar for dyrevelferd og fiskehelse i arbeidet. 

Et viktig konkurransefortrinn

Norge må også sikre at teknologiutviklingen ivaretar hensynet til miljø, dyrevelferd og fiskehelse i større grad enn i dag. For å få til dette må fagkompetanse lyttes til i utviklingsarbeidet. Vi må få på plass et politisk rammeverk for å lykkes med ambisjonene om en lavere dødelighet og en forvaltning med tilstrekkelige ressurser til å føre tilsyn med at regelverket følges.

Ved å bedre dagens situasjon, vil i Norge skape oss et viktig konkurransefortrinn for norsk fisk i et marked som stadig blir mer opptatt av bærekraftig utvikling. Det kan vi få til ved å premiere de som tar vare på både fisken og miljøet, og til det trengs det bærekraftige politiske insentiver. Først da kan eksporteventyret få en lykkelig slutt.

Av Line Henriette Holten, generalsekretær i Tekna.

Next article