Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Datadreven fiskevelferd
Sponset

Oppdrettsbransjen er viktig. Ikke bare fordi den skaper arbeidsplasser og er en stor inntektskilde for AS Norge, men også i et globalt perspektiv. Jordens befolkning har nå rundet åtte milliarder og vil øke for hver dag, og allerede nå sliter vi med å produsere nok mat til alle. 

– Jorden trenger mer mat, og vi trenger mat som kan produseres på en bærekraftig måte. Det er her oppdretterne og den norske oppdrettsnæringen kan gjøre en forskjell. Sammenlignet med kjøttproduksjon, krever oppdrett av laks og annen fisk en brøkdel av ressursene for å skape samme mengde mat. Det er bærekraft i praksis, sier Ole-Vidar Andersland, kommunikasjonsansvarlig i Aquabyte.

Ole-Vidar Andersland

Marketing & Communications Manager, Aquabyte

Velferdsutfordringer krever nytenkning

Samtidig som oppdrettsbransjen kan være med på å løse et globalt problem, har den også sine utfordringer. En av disse er fiskevelferd. Når denne utfordringen skal løses, må oppdrettsbransjen som helhet våge å tenke nytt og digitalt, og ta i bruk de nye teknologiene som nå er tilgjengelig. 

Undervannskamera, maskinlæring og AI

Et selskap som arbeider med digitalisering og teknologisk nyskaping i oppdrettsbransjen, er bergensbaserte Aquabyte.

– I Aquabyte har vi utviklet et system som hjelper oppdrettsbransjen å løse utfordringene knyttet til fiskevelferd. Med undervannskamerateknologi, maskinlæring og kunstig intelligens (AI) gir Aquabyte-systemet oppdretterne tilgang til viktig informasjon om fisken i merdene, sier Andersland.

Informasjon om vekt, lus og velferd

Aquabyte-systemet gir oppdretterne nøyaktige data om fiskens vekt, tellinger av lakselus og informasjon om fiskens velferd. I tillegg får oppdretterne viktige indikasjoner om hva som kan skje videre i produksjonen: Vil det oppstå økt forekomst av lakselus de neste ukene? Trives fisken, og vokser den som forventet? Utvikles det sår eller andre plager som får konsekvenser for velferden?

Datadreven fiskevelferd

– I møte med dagens velferdsutfordringer blir gode og nøyaktige data fra digitale systemer som vårt et av oppdrettsbransjens viktigste verktøy. Aquabyte-systemet, og dataene dette genererer, gir oppdrettere kunnskap og innsikt som de bruker til å ta riktige beslutninger for fisken. I Aquabyte kaller vi dette datadreven fiskevelferd, avslutter Andersland.

BEDRE FISKEVELFERD – MER FISK RASKERE

Sunn fisk til lavere kostnad. Automatisk lusetelling, velferdsscoring og biomassekontroll. Du får informasjon for å kunne ta databaserte beslutninger slik at inntektene økes.

Next article