Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Flytende havvind kan bli lønnsomt før 2035
Fremtidens havrom

Flytende havvind kan bli lønnsomt før 2035

Arvid Nesse, leder i Norwegian Offshore Wind. Foto: Arne Vatnøy/Norwegian Offshore Wind

En rapport om fremtiden for flytende havvind i Norge viser at denne industrien kan bli lønnsom raskere enn først antatt.

– Det er en formidabel teknologiutvikling innen flytende havvind, og Norge er pionerer på dette området, sier leder i Norwegian Offshore Wind, Arvid Nesse.

Han representerer over 360 norske havvindbedrifter, både leverandører og utviklerne som nå kniver om å få tildelt områder på de to planlagte havvindparkene i Norge. Med høye strømpriser her hjemme og energikrise i Europa, blir det desto viktigere å komme i gang med havvindsatsingen i Norge, understreker Nesse.

– Derfor er det gledelig å se at de siste analysene på lønnsomhet og industriutvikling understøtter at flytende havvind blir en sentral del av fremtidens kraftmiks, sier Nesse.

Markedsandel på 9,5

Analysene han referer til er gjort av Menon Economics, på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind, Rederiforbundet, Norsk Industri, GCE Node og GCE Ocean Technology. Rapporten viser at prisen på kraft fra flytende teknologi kan komme under 50 øre per kilowattime allerede rundt 2035.

– Det er ingen i industrien som har påstått at vi i Norge klarer å bygge opp dette uten støtte i en innledende fase. Vi er veldig glade for at norske politikere nå ser at tempo er viktig, slik at vi raskt kan bygge opp hjemmemarkedet. Det trenger vi for å sikre teknologien som kreves for at lønnsomheten går opp, sier Nesse.

Et funn i Menons break even-analyse er at støtten i innledende fase vil være samfunnsøkonomisk lønnsom dersom en oppnår en norsk markedsandel globalt på minst 9,5 prosent.

– Vi har tro på at vi skal klare en markedsandel på minst 14 prosent, og da vil denne innledende støtten gi en høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier Nesse, og legger til:

– For å nå den markedsandelen, må vi jobbe målrettet med eksport og internasjonalisering. Vi er allerede inne på viktige strategiske markeder, men vi må gire opp nå mens vi venter på å komme i gang med prosjektene her hjemme, sier Nesse.

Norge vertskapsland for flytende havvind

Rapporten fra Menon peker på erfaringer fra bunnfast havvind. Landene som var tidlig ute på det markedet har beholdt sentrale posisjoner.

– Det er derfor vi er så opptatt av at Norge må gripe mulighetene nå innen flytende havvind. Det er der vi har den beste forutsetningen for å lykkes internasjonalt. Vi har naturgitte fortrinn, et verdensledende testsenter for flytende havvind og solid erfaring med flytende offshore-teknologi. Det er godt kjent ute i verdensmarkedene, forklarer Nesse.

Norwegian Offshore Wind bygger nå opp en stor internasjonal konferanse for flytende havvind, Floating Wind Days i Haugesund.

– Det er både naturlig og strategisk viktig at Norge er vertskapsland for den viktigste møteplassen for den flytende havvindindustrien. Nå jobber ambassadene og resten av Team Norway med å få delegasjoner fra hele verden til Norge i mai. Det er kun ett av flere grep vi gjør for å sørge for at Norge når målene våre om lønnsomhet og posisjon, avslutter Nesse.

Next article