Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Utstyr som passer i en James Bond-film overvåker verdens hav
Sponset

Vi mennesker kan ikke leve uten det havet gir oss av mat, energi og transportveier. Men til tross for den sterke avhengigheten, er det meste om livet i havet ukjent for oss. Det er teknologien fra Kongsberg Discovery med å forandre.

– Hav dekker over 70 prosent av jordoverflaten. Det styrer været, temperaturen og fordeler varme over hele kloden. Samtidig er havet en del av løsningen på noen av de større utfordringene vi står overfor. Bærekraftig forvaltning av havene forutsetter at vi har kunnskap og data om havets helsetilstand, sier Martin Wien Fjell. Han er leder for Kongsberg Discovery, som er det nyeste forretningsområdet i Kongsberg Gruppen.

Teknologi som benyttes over hele verden

Kongsberg Discovery utvikler teknologi for å ivareta bærekraftig forvaltning av havressursene, overvåke klimaendringer og kritisk infrastruktur, og ivareta nasjonal trygghet. Teknologien og løsningene er rettet mot områder som offshoreoperasjoner, fiskeri, havforskning, maritime operasjoner, havbasert energiproduksjon, samt sjøforsvar og marinen.

– Det er ekkoloddene vi har utviklet som i all hovedsak benyttes til å sette kvoter innenfor den globale fiskerisektoren, slik at vi unngår overfiske og opprettholder fiskebestanden. Denne teknologien gjør det ikke bare mulig å oppdage hvor fiskebestanden er, men også få kjennskap til størrelse og art. Slik informasjon bidrar til mer effektivt fiskeri, mindre bruk av drivstoff og lavere karbonfotavtrykk, forklarer Wien Fjell.

Foto: Kongsberg Discovery

Forskningsfartøy over hele verden benytter også Kongsberg Discoverys utstyr til blant annet å kartlegge havbunnen og analysere livet i havet. Kommersielle aktører benytter tilsvarende utstyr ved forundersøkelser, som for eksempel er nødvendig før etablering av havvindparker, mens myndigheter tar i bruk teknologien for å overvåke kritisk infrastruktur under vann, fra luften, samt for å sikre egen kystlinje. Som eksempel på slikt utstyr kan HUGIN Endurance nevnes. Fartøyet, som ble lansert i år, kan nå dybder på 6000 meter og dekke strekninger på opptil 2200 kilometer.

– Det har imponerende kapasitet til å kartlegge av havbunnen. Et annet eksempel er den nye radaren som er resultat av et samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt. Radaren kan både oppdage droner enkeltvis eller i sverm, men også benyttes til å overvåke endringer i økosystemet. Teknologien har potensiale til å oppdage små objekter i lufta eller på bakken, som for eksempel fugler i nærheten av havvindparker. Dette er viktig for å kunne redusere risikoen for kollisjoner med roterende turbinblader, tilføyer han.

Foto: Kongsberg Discovery

Les mer om Kongsberg Discovery og
deres arbeid

En bedre fremtid

Utstyret som kan overvåke luftrommet, havoverflaten, vannsøylen og havbunnen, er satellitter, radarer og kameraer, avanserte sonarer og annen sensorikk, samt autonome farkoster over og under vann utstyrt med sensorer. Disse teknologiene brukes også til å kartlegge og overvåke klimaendringer.

Discovery samarbeider med en rekke av verdens ledende forskningsmiljøer, blant annet Havforskningsinstituttet i Norge, og støtter opp under deres visjon, «Fremtidens hav».

– Teknologien fra Kongsberg Discovery bidrar med andre ord til å oppdage mer om det som skjer i havrommet ved å kartlegge, overvåke, analysere og forstå havbunnen, alt liv og aktivitet i vannsøylen, på havoverflaten, samt mellom hav og land. Dette er viktig for å skape en bedre fremtid, avslutter Wien Fjell.

FAKTA

Kongsberg Discovery er et nyetablert forretningsområde i Kongsberg Gruppen. De har en sterk teknologiportefølje innen hydroakustikk, robotikk og navigasjonssystemer. Discoverys teknologi revolusjonerer kartlegging og overvåking av havene, den kan bidra til bærekraftig havforvaltning og brukes innen overvåking av kritisk infrastruktur, samt på områder som fiskeri, marin forskning og energiproduksjon. Kongsberg Discovery har over tusen ansatte fordelt på kontorer over hele verden.

Les mer på kongsberg.com/discovery

Av Tom Backe

Next article