Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Fra olje og gass til havbruk og havvind
Sponset

De siste åtte årene har Seasystems peilet seg mer og mer inn mot ikke-fossil virksomhet til havs, og de har bare så vidt begynt.

Etter 25 år i olje- og gassektoren, fattet Vestby-baserte Seasystems i 2015 en beslutning om å pense mer av virksomheten over i bærekraftig retning, der kompetansen kommer til sin fulle rett. Nå jobber firmaet med spennende prosjekter knyttet til forankring av havbruk og flytende vindkraftturbiner.

Selskapet har blant annet vært tungt involvert i Equinors Hywind Tampen-prosjekt, så vel som spennende havbruksprosjekter. Maskiningeniørene Roger Hole og Torbjørn Pytte Nordli er blant dem som er med på den rivende utviklingen.

– Jeg jobbet først i byggebransjen, og syntes vel kanskje ikke det var så spennende. Ved en tilfeldighet oppdaget jeg Seasystems, i en bransje jeg syns virker veldig spennende. Spesielt setter jeg pris på at vi fortsatt er så små at jeg blir kjent med alle sider av driften, og får være med på interessante prosjekter, sier Roger, med støtte fra Torbjørn:

– Vi ser jo store omstillinger i næringen, som jeg gjerne ville følge fra innsiden. Det er også en fordel at vi holder hus litt utenfor Oslo, uten fulle busser, tog og trafikk. Ikke å forglemme boligmarkedet, som det er mye lettere å komme inn på, mener han.

Foto: Seasystems

Foto: Seasystems

Faglig utvikling

På en vanlig arbeidsdag jobber de to veldig prosjektbasert, med stor variasjon i arbeidssted. Prosjektene begynner gjerne kreativt med konseptutvikling, før oppgavene blir mer tekniske, og ender med installasjon og operasjon, med rikelig anledning for kundeoppfølging. Begge er enige om at arbeidet gir en god faglig utvikling.

– Det er mye kunnskap i bedriften, så vi lærer hele tiden noe i de ulike leddene av prosjektene. Et jeg synes var veldig spennende, handlet om en vinsj som skulle senke et oppdrettsanlegg under havflaten, og der var vi med hele veien. Det er jo veldig spennende med kunder som er villig til å prøve seg på noe helt nytt, men også å få ansvar for nye konsepter, tilføyer Torbjørn.

Redusert kompleksitet

– I mange år var trenden å øke kompleksiteten med automatisering og tilleggsfunksjoner, såkalte «nice to haves», som økte kostnadene for investering og drift. Vi har gått den andre veien, for å redusere kompleksiteten med enkle og robuste løsninger. I mange år var det liten interesse for dette, men i de senere år har dette vært en suksess, forteller Torkjell Lisland, daglig leder i Seasystems.

Torkjell Lisland

Daglig leder i Seasystems

– I dag har vi en lang referanseliste, og spesielt innen fornybar energi er robuste og kostnadseffektive løsninger viktig. Vi har en kombinasjon av erfarne senioringeniører og nyutdannede, som har gitt oss en ny giv.

Av Jarle Petterson

Next article