Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Nansensenteret med viktige data om havet
Sponset

Nansensenteret forsker på og leverer observasjoner og havmodell-baserte simuleringer av dynamiske forhold i havet. Modellene benyttes av nasjonale og internasjonale aktører som leverer varslingstjenester og annen kvalitetssikret informasjon om tilstanden i havet.

– Vi har avanserte modeller for beregninger av forhold i hav, sjøis, atmosfære og klima. Vi utvikler egne modeller og modellsystem, og bidrar også til modellutvikling i større nasjonale samarbeid. Våre forskere har spisskompetanse på bruk av data fra drivende bøyer og satellitter, dataassimilering og kunstig intelligens til forbedring av modeller og mer nøyaktige varsler. Våre sjøisvarsler gir for eksempel informasjon om utbredelse av sjøis, forekomsten av råker og skrugarder, isens tykkelse og bevegelser, sier direktør Tore Furevik ved Stiftelsen Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (Nansen Environmental and Remote Sensing Center – NERSC).

«Copernicus marine tjenester»

Gjennom EU sitt jordobservasjonsprogram «Copernicus» samler satellitter i bane rundt jorden inn enorme informasjonsmengder om forhold i havet, i atmosfæren og på landjorden, ved hjelp av ulike radar- og kamerasystemer.

«Copernicus marine tjenester», som er den marine delen av programmet, har som hovedoppgave å levere informasjon om havet som temperatur, saltholdighet, havstrømmer, havnivå og sjøis-utbredelse. Tjenesten sørger for den mest oppdaterte og lettest tilgjengelige havinformasjonen som finnes, og bidrar til kunnskapsoppbygging om havtilstanden i fortid, nåtid og framtid.

Gratis

Nansensenterets observasjoner av havforhold, og simuleringer utført ved hjelp av avanserte sirkulasjonsmodeller, er sentrale i Copernicus marine tjenester. Dette er kvalitetssikret sanntidsinformasjon og varsler som alle kan benytte seg av helt gratis. Velfungerende marine tjenester er relevante for en rekke sektorer som energi, fiskeri, turisme og transport.

– Produktene er viktige for værvarsling, for ivaretakelse av maritim sikkerhet og transport, overvåking av oljesøl og vannkvalitet, og for at en skal kunne følge med på endringer i miljø og klima i polområdene, sier Furevik.

Hav og sjøis

Nansensenteret er en sentral leverandør av havmodell-baserte simuleringer av dynamiske forhold i havet. Modellene benyttes av nasjonale og internasjonale aktører som produserer varslingstjenester og annen kvalitetssikret informasjon om tilstanden i havet.

Videre satsning

Nansensenteret ble i fjor tildelt midler gjennom EU-kommisjonens «Horisont Europa»-program, for å forbedre eksisterende produkter og utvikle nye tjenester til Copernicus-programmet. To slike prosjekt som har startet opp er Acciberg og Neccton.

I Acciberg-prosjektet skal forskning og modellutvikling gi mer kunnskap om forekomst av havis og isfjell i Polhavet, og det skal utvikles isfjell-varsler som vil bli mer nøyaktige enn det som er tilgjengelig i dagens tjeneste. I Neccton-prosjektet vil det utvikles ny kunnskap og nye produkter om biologisk mangfold i havet, for mer nøyaktige varsler og bedre forvaltning av marine økosystem.

FAKTA

På Nansensenteret forsker vi på hav, sjøis og atmosfæriske forhold i Nord- Atlanteren og i Arktis, og sammenhenger med globale klimaog miljøendringer.

Les mer på nersc.no

Next article