Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Kupa vokser i Nord-Norge
Sponset

Kupa er et innovasjons- og konsulentselskap, som over år har bygget opp kompetanse på forretningsutvikling i blågrønn næring. De er 28 ansatte i Harstad, Narvik, Tromsø og Finnsnes, men jobber stedsuavhengig. Nå satser de, og ansetter flere for å bidra til vekst og det grønne skiftet i nord.

– Det foregår et taktskifte i grønn omstilling i nord, hvor vi ser at tilgang til kraft og areal på land og sjø gir gode rammevilkår for spennende industrietableringer, for eksempel Teco 2030 og Aker Horizons i Narvik, sier administrerende direktør Hilde Svenning.

Hilde Svenning

Administrerende direktør i Kupa

– Vi ser store muligheter i landsdelen. Samtidig klarer vi å tiltrekke oss dyktige folk, to av de siste ansatte flyttet fra Berlin og Oslo for å jobbe hos oss, fortsetter hun.

Skaper vekst gjennom samarbeid

Basert på mulighetene de ser, har Kupa lagt en offensiv strategi for å skape vekst sammen med kundene. Kupa har fra starten av hatt sterk industriell forankring i både eierskap og oppdrag, og de ansatte har erfaring fra industrien og å bygge bedrifter.

– Vi leder sterke bedriftsklynger innen havbruk, maritim, energi og bygg og anlegg, og ser at gjennom samarbeid skaper vi verdi for bedriftene, sier Svenning.

– Et godt eksempel på hvordan vi jobber, er at Kupa er felles utviklingsressurs for havbrukerne i Astafjord (HiA-gruppen). Sammen med leverandører innen skipsdesign og båtbyggeri, og FoU og utdanning, utgjør de fem lokalt eide havbruks-selskapene en sterk regional innovasjonsklynge, med risikovillig kapital. Kupas rolle her er å fasilitere og lede felles utviklingsprosjekter.

– Vi må også trekke frem Probotic fra Narvik, en teknologibedrift som bruker undervanns-robotikk og AI for å automatisere havbruk, forteller assisterende direktør Line Backer-Grøndahl.

Line Backer-Grøndahl

Assisterende direktør i Kupa

– De er et godt eksempel på et selskap som drar nytte av industrinettverket vårt. De har deltatt i Arctic Accelerator, der vi løfter frem de ti mest lovende tech-start-upene i tidlig fase i nord. Her har vi koblet med pilotkunder og investorer i industri-nettverket vårt, og bidratt i to investeringsrunder. Gjennom inkubatoren hjelper vi nå Probotic med produkt- og organisasjonsutvikling, forklarer hun.

Kupa er operatør for Sivas inkubatorprogram, og rangert på andreplass i Nord-Norge og tiendeplass av rundt 40 inkubatorer i landet.

Det grønne skiftet

Grønn omstilling er avgjørende for å sikre fremtidig vekst i Nord-Norge. Mange av prosjektene Kupa jobber med, handler om nettopp dette.

– Her må jeg trekke frem klyngene vi leder. Nasjonale Concrete Innovation Cluster jobber for en karbonnøytral betongbransje. I Energiklyngen Nord samarbeider bedriftene om nye energiformer. I Maritime Tech Cluster og Sea North Tech Cluster jobber vi med automatisering og elektrifisering til havs. Og under årets Outlook North-konferanse så vi flere eksempler på ny, grønn teknologi skapt gjennom samarbeid, sier Hilde Svenning.

– Gjennom disse klyngene jobber vi mot visjonen vår, om å sammen skape innovative og bærekraftige bedrifter og samfunn.

KUPA

KUPA er et industrirettet innovasjons- og rådgivingsselskap. Vi har kontorsted i Harstad, Narvik, Finnsnes og Tromsø, men jobber stedsuavhengig. Vi er der kunden er, og har kunder fra hele landet. Vårt hovedmål er å skape vekstkraftige bedrifter.

Av Jarle Petterson

Next article