Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Komplett maritim utdanning i Lofoten og Bodø
Sponset

Bemanningen i norsk fiskeri, havbruk og skipsfart er i ferd med å gå ut på dato. Det haster med å få friskt blod inn i næringene, og Nordland fagskole kan være inngangen til en spennende karriere.

– Behovet er stort. Fiskeri, havbruk og skipsfart konkurrerer om arbeidskraften med alle andre næringer, og behovet for maritimt personell i sertifiserte stillinger bare vokser og vokser. I dag fins det 12 000 personer med sertifikat som maskinist eller dekksoffiser. Av disse er halvparten over 60 år. Jeg tenker det sier litt om situasjonen, sier Finn Axel Hartvigsen, avdelingsleder ved Nordland fagskole/Lofoten maritim.

Finn Axel Hartvigsen

Avdelingsleder Nordland fagskole/Lofoten maritim

Rune Elvegård, avdelingsleder ved Nordland fagskole/Bodø maritime, presiserer at mange av sjøoffiserene etter hvert går inn i vitale stillinger på land, før Finn fortsetter:

– Gjennomsnittlig seiler kandidatene i ti år, som gir solid ballast, også i en land-organisasjon, etter et langt virke i fergetrafikk, hurtigbåter, frakt og offshore.

Rune Elvegård

Lektor i maritime studier, Nordland fagskole

Et vell av sertifikater

– Vi har sett at rekrutteringsbehovet i havbruksnæringen, med sine spesialfartøy, har økt dramatisk, men mange av studentene havner også i utenriksfart, mens Lofoten-studentene ofte ender i fiskeriene, sier Rune, og fortsetter:

– I Bodø har vi dekksoffiser- og maskinoffiser-utdanning, med alle typer sertifikater, og et utdanningsløp som tilfredsstiller alle krav til høyere sertifikater. Det er ganske unikt, men også nødvendig for å tilby en totalpakke, med noen ekstra kurs, og det er ganske likt i Lofoten.

– Ja, men ikke maskinoffiser. Vi tilbyr også lavere sertifikater, som for eksempel havbruksnæringen har behov for. Ellers har vi alt fra dekksoffiser klasse 6, opp til D1, med overgangsordninger som gir anledning til å bygge på, bekrefter Finn.

Han kan fortelle at det er utviklet et eget studium for direkte overgang for fagskole-kandidater med sertifikat, som kan bygge på med bachelor.

Foto: Rune Elvegård

Vil ha flere jenter

– Med det sagt, er nok fagskole-kandidater mer ettertraktet i arbeidslivet, enn studenter fra annen høyere utdanning, som også er noe av poenget ved høyere yrkesfaglig utdanning.

– Et av opptakskriteriene våre er bestått fagbrev, så studentene har allerede mye praktisk erfaring i bagasjen. Vi tar også inn studenter gjennom realkompetanse-vurdering, sier Rune.

– Mange har alt betydelig kompetanse fra de marine næringene, slik at studiemiljøet gir engasjerende og motiverende studenter. Vi har disse to studiestedene, der Lofoten maritim er tettere tilknyttet fiskeri og havbruk, mens Bodø også ser mot innenriks- og utenriksfart. Så alt i alt så har Lofoten og Bodø et komplett tilbud. For eksempel har vi landets eneste trål-simulator, sier Finn, supplert av Rune:

– Ikke bare det, men vi kan koble simulatorene sammen i nettverk, der studentene i Lofoten og Bodø sammen kan øve på komplekse scenarier, både fra bro og maskin. Det er temmelig unikt, og tilfører et artig gaming-element. Og dette er ikke bare for gutta! Vi ser gjerne at flere jenter søker.

Ta fagskoleutdanningen bransjen etterspør!

Nordland fagskole tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen flere ulike fagfelt – med en praktisk tilnærming og mange karrieremuligheter.

Av Jarle Petterson

Next article