Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Fagskole for fremtiden
Sponset

Med en fremvoksende industri innen havvind, har industrien fått et økende behov for kompetanse på en rekke nye områder. Fagskolen Rogaland er sentral i å utvikle nye utdanninger innen vind og energilagring. Nå rigger skolen, med avdelinger i Stavanger, Haugesund og Egersund, seg for det grønne skiftet.

– Vi er en offentlig fagskole, eid av Rogaland fylke, som tilbyr et bredt spekter av utdanninger til studenter fra Rogaland og resten av landet. Fra før er skolen sterk på områder som vannkraft og energi-optimalisering, maritim og offshore, og nå kommer fornybar-feltet og bærekraftig utvikling for fullt. Vi ser for oss at vi kan bruke mye av vår kompetanse fra de utdanningene vi allerede har og tilpasse dem til denne utviklingen, sier avdelingsleder Robert Drønen.

Robert Drønen

Avdelingsleder for Tekniske utdanninger, Fagskolen Rogaland

– Med dagens satsing på havvind og målet om 30 000 MW innen 2040, vil denne omstillingen komme til å pågå i mange år fremover. Vi ser at behovet for ny kompetanse gjør seg gjeldende, og det skiftet er det naturlig fagskolen tar del av for å sikre at vi ivaretar kompetansebehovet. Med omstillingen følger et voksende behov innen områder som mekanikk, elektro og automasjon, men anvendelsesområdene vil være nye. Dette vil også kunne være aktuelt for de som i dag jobber innen olje og gass, og at de vil gå over i nye segmenter innen havvind og energilagring.

Prosjekter og utvikling

I Fagskolen Rogaland jobber vi aktivt med å tilby kompetanse som er etterspurt av næringen gjennom samarbeidsavtaler og prosjekter. Innenfor havvind er vi én av flere samarbeidspartnere i et Erasmus+ program (T-SHORE) på området Centre og Vocational Excellence. Her skal vi være med å kartlegge dagens utdanning og kompetansebehov innen havvind, og bidra til å utvikle nye utdanninger for å dekke disse, samtidig som vi knytter kontakter mellom næring og utdanningsinstitusjoner på tvers av landegrensene. Her jobber vi sammen med blant annet Energy Innovation i Egersund, i tillegg til deltakere fra flere EU-land.

Internasjonaliseringen alene er av betydning, fordi skolen ønsker å inngå i en større internasjonal klynge, knyttet til havvind. Vi snakker jo om en stor internasjonal industri, så for oss byr det på muligheter til å lære nye ting, se nye muligheter, og inngå nye partnerskap. Mange av disse vindturbinene kommer jo fra Tyskland og Nederland, så vi syns det er viktig å samarbeide med dem som fremstiller slike i dag. Det gir oss en unik mulighet til å få innblikk i hvordan bransjen vil utvikle seg i årene som kommer, så en del av EU-prosjektet handler om å se på kompetansebehov og utdanningsprofiler for fremtiden.

Skolen deltar i andre prosjekter innen karbonfangstlagring, droner, digitalisering og helse for å nevne noen. Og vi ser for oss at flere av disse segmentene vil bli aktuelle i utviklingen av nye utdanninger. Fagskolen Rogaland har nylig fått status som «Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning» som ett av to sentre i Norge. Dette senteret skal bidra til å løfte fagskolesektoren og bidra til å utvikle skoleslaget, og et av fokusområdene er ren energi og maritim fremtid.

Utdanning

– Vi ser for oss at mange av som allerede har det daglige virket i olje og gass, og andre relevante næringer, vil gå over i de nye segmentene knyttet til den grønne omstillingen. Mange er ingeniører eller har fagbrev, men med behov for å tilegne seg ny kompetanse. Det er her vi kommer inn med aktuell videre- og etterutdanning.

– Felles for dem er at de vil kreve nye basisferdigheter og ny bransjeforståelse, og derfor er det helt nødvendig at vi er aktive mot våre samarbeidspartnere og deltar i prosjekter for å tilegne oss kompetansebehov som er aktuelt innen energiomstillingen.

Spennende jobbmuligheter

– Vi er aktive i flere bransjeprogrammer i regi av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, der vi tilbyr emner og kortere utdanninger tilpasset behovene i industrien. Det er et tilbud som utvikles i tett samarbeid med bedrifter og fagforeninger, og vi tar hensyn til studentenes arbeidssituasjon, ved å kombinere nettbaserte løsninger og samlinger. Et tilbud vi holder på å utarbeide i denne sammenheng går på vindkraft og energilagring, som vi håper å kunne tilby innen kort tid.

– Hva kreves for å få en plass på fagskolen?

– I utgangspunktet krever vi at studentene alt har et fagbrev eller relevant realkompetanse, som vi løfter til et høyere nivå, og det er ikke uvanlig at fagskole-studentene går over i et arbeid der de gis ingeniørtitler. Så er det også en av fagskolenes store fortrinn, at de uteksaminerte har en praktisk tilnærming til yrket, som andre må tilegne seg etter hvert.

– Siden kravene til kompetanse i arbeidslivet stadig skjerpes, har vi også håp om i fremtiden å kunne tilby muligheten for å bygge på utdanningen med en yrkesbachelor, men inntil videre vil jeg anbefale alle å svinge en tur innom fagskolenrogaland.no, og sjekke prosjektene og tilbudene våre, avslutter han.

Fagskolen Rogaland er en offentlig utdanningsinstitusjon og en ledende leverandør av utdanning og kurs innen petroleum, maritime, mekaniske, elektriske, automatiske, bygning, konstruksjon, robotisering, helse, økonomiske og administrative utdanninger.

Fagskolen Rogaland er en offentlig utdanningsinstitusjon og en ledende leverandør av utdanning og kurs innen petroleum, maritime, mekaniske, elektriske, automatiske, bygning, konstruksjon, robotisering, helse, økonomiske og administrative utdanninger.

Les mer på fagskolenrogaland.no

Av Jarle Petterson

Next article