Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Sea Motion Energy – fanger bølgenes evigvarende kraft
Sponset

Sea Motion Energy AS ble startet av gründere på Karmøy, basert på patenter fra Hans Knutsen. Visjonen var å utvikle bølgekraftverk som kan levere evig fornybar kraft til verden.

Sea Motion Energy AS ble startet i år 2005. Selskapet startet opp med utviklingsarbeidet for å løse utfordringen med å konvertere bølgenes evigvarende energi over til fornybar kraft til nytte for menneskeheten. Selskapet er finansiert med privatkapital fra noen lokale ildsjeler, samt noen lokale selskaper. Vi har siden starten jobbet med å optimalisere vår patenterte oppfinnelse – bølgekraftverk med mål om å utvikle en kostnadseffektiv og 100 prosent fornybar løsning, for å generere elektrisitet gjennom kraft fra havbølger.

Et fullt bærekraftig system

Foto: Sea Motion Energy

Hovedfordelen med WEC-systemet vi har utviklet, er at det er enkelt å bygge, enkelt å installere, og vår idé er at alle hovedkomponenter i konstruksjonen skal være 100 prosent resirkulerbare – derav et fullt bærekraftig system for å generere ren energi. Vi har erfart at utformingen av bølgekraftverket, samt den løse forankringen til havbunnen, vil bidra til å sikre bølgekraftverkets overlevelse i de enorme kreftene det vil måtte tåle fra de mest utfordrende havområdene.

Det er også verdt å nevne at systemet vårt ikke vil skade fugler som flyr i trekk eller ørner på jakt, som konkurrerende teknologier har problemer med. I tillegg vil det være et relativt lavt system, og vil derfor ikke være spesielt dominerende for omkringliggende bygg som vender ut mot havet.

SeaMotion WEC (Wave Energy Converter) – Produksjon av fornybar energi basert på bølgekraft

WEC skal videreutvikles med målsetting for salg til forskjellige aktører som produserer fornybar energi eller på annen måte kan dra nytte av teknologien. Samarbeid med industrielle og finansielle partnere for finansiering og ferdigutvikling vil ha ha høyt fokus.

En viktig del av fremtidens energimiks

Systemet avgir svært begrenset støy og kan enkelt installeres i klynger av flere enheter. Vi ser derfor på vårt wave energy converter (WEC)-system som et ideelt system dersom miljøhensyn skal stå i førersetet. Men når det er sagt, vil det også ut fra et økonomisk perspektiv være ideelt «add on» til eksisterende og fremtidige vindparkutbygginger der infrastrukturen allerede er planlagt og finansiert. Dette muliggjør produksjon av bølgeenergi selv når vindturbiner kanskje ikke produserer strøm, enten på grunn av mye vind eller ingen i det hele tatt. Derfor ser vi for oss at bølgekraftverk vil bli en viktig del av fremtidens energimiks.

Vi har kommet langt, og har utviklet flere prototyper av modellen som er testet og som har gitt oss viktig kunnskap som vi kan ta med til neste byggetrinn. Den siste modellen, som i dag er installert i sjøen utenfor Karmøy, er en modell skala 1:10. Vi er nå kommet så langt at vi innser at vi har nådd et punkt i utviklingen hvor vi vil trenge nye samarbeidskrefter og kapital for å skalere teknologien til fullskala bølgekraftverk for virkelig å bevise at denne teknologien kan bidra til å løse fremtidens stadig økende behov for bærekraftig energi.

Har du et brennende ønske om å være med for å løse fremtidens energiutfordring for fremtidige generasjoner ved hjelp av bølgeenergi, er du herved invitert til å kontakte oss.

FAKTA

Har du et brennende ønske om å være med for å løse fremtidens energiutfordring for fremtidige generasjoner ved hjelp av bølgeenergi, er du herved invitert til å kontakte oss.

For mer informasjon: seamotionenergy.no
E-post: [email protected]
Telefon: +47 909 99 253

Next article