Home » Fremtidens havrom » Vil utvikle CO2-fangst om bord på tankskip
Sponset

Solvang skal gjennomføre en fullskala pilot med karbonfangst om bord på gasstankeren Clipper Eris. Enova støtter prosjektet.

– Vi er glade for at den norske stat, gjennom Enova, har godkjent sponsing av Solvangs CCS-prosjekt, noe som gjør det mulig å overføre prosjektet fra testing av karbonfangst på land, til fullskala installasjon om bord på etylenskipet Clipper Eris, sier administrerende direktør Edvin Endresen i Solvang ASA.

Edvin Endresen

Administrerende direktør, Solvang ASA

CCS-prosjektet (Carbon Capture and Storage) er et samarbeid mellom skrubberprodusenten Wärtsilä, forskningsinstituttet Sintef og tankskipsrederiet Solvang. Det statlige foretaket Enova støtter prosjektet med cirka 80 millioner kroner.

Teknologien er gjennomførbar, verdikjeden er en utfordring

På Wärtsiläs anlegg i Moss har det i et par år blitt testet ut bruk av aminrenseteknologi for å fange 70 prosent av CO2 i eksosgassen fra hovedmotoren i skip, inkludert flytendegjøring og lagring om bord på skip. Testingen har gitt positive resultater. Nå vil Solvang installere teknologien om bord på gasstankeren Clipper Eris, som er et Deep Sea-skip, det vil si skip som seiler over verdenshavene.

– Teknologien vil bli pilotert om bord på Deep Sea-fartøyet Clipper Eris over to år, samtidig som det er i normal kommersiell drift. Dersom pilotprosjektet blir vellykket, har vi til hensikt å installere teknologien på fem andre skip som er bestilt for levering i 2026–2027, sier han.

Installasjon og ombygging skal skje i Singapore sommeren 2024.

– Jeg er egentlig ikke bekymret for det tekniske, for det vet vi at fungerer. En større utfordring er verdikjeden eller den praktiske gjennomføringen av det. Vi skal rense CO2 på skipet, lagre det på skipet, men så må vi laste det av i ulike havner. Det blir en utfordring hvor vi skal gjøre av det, og det må vi jobbe med fremover. Det er i denne sammenhengen interessant at det er mangel på karbon innen petrokjemiindustrien i verden i dag. Så det ideelle scenarioet vil være at vi får levert karbon til en aktør innen petrokjemiindustrien, som vil bruke karbon til å lage nytt drivstoff med bruk av fornybar energi. På den måten kan karbon fanges og brukes igjen og igjen, sier han.

En av flere løsninger for å nå nullutslippsmålene

CO2-fangst er ikke en ny teknologi, men det nye er at det nå skal skje om bord på skip som drar ut på lange, oversjøiske seilaser.

– Skal vi sammen nå målet om nullutslipp av klimagasser innen 2050, må det være flere løsninger på klimaproblematikken enn bare nye grønne løsninger. Vi mener karbonfangst om bord på Deep Sea-fartøy er et bidrag til å nå miljømålet. Det finnes ingen enkle løsninger på miljøutfordringene, men vi tror at karbonfangst er en viktig bidragsyter sammen med flere andre løsninger, sier Endresen.

Solvang ASA

Av Marius Jenssen

Neste artikkel