Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Avansert AI-teknologi sikrer human avlivning av fisk
Sponset

Det Ålesundbaserte selskapet Optimar, som leverer utstyr og fabrikker til oppdrettsnæringen og fiskerier, har utviklet en banebrytende bløggemetode som fører til at fisken blir avlivet på en human måte som gir sluttproduktet bedre kvalitet.

Tradisjonelt har det vært vanlig å hente levende fisk fra oppdrettsanleggene med brønnbåter og levere dem til en ventemerd i tilknytning til fabrikken. Denne metoden krever at fisken håndteres i flere omganger og utsettes for ekstra stress. Konseptet som Optimar har utviklet kalles Stun & Bleed, og går i korte trekk ut på at fisken hentes med en båt som pumper fisken ombord. Der blir den bedøvet med Optimars elektriske stunner. I bedøvet tilstand føres fisken automatisk videre til Optimar sin bløggerobot for bløgging. Etter dette går fisken rett I kjøletankene og blør ut under transport.

– På transportbåndet ombord i bløggebåtene har vi et avansert kamera- og lasersystem som registrerer fisken etter at den er bedøvet, men før den bløgges. Data fra kameraene og laseren analyseres ved hjelp av kunstig intelligens, og benyttes til å bygge opp et fullstendig 3D-bilde av hver fisk. Da kan vi finne snittvekten på hvert enkelt individ, og denne informasjonen sendes til pakkeriet på land slik at de vet nøyaktig hvor mye fisk de skal motta i produksjonen sin, forklarer Hans Owen Thunem, VP Sales Aqua i Optimar.

Hans Owen Thunem

VP Sales Aqua i Optimar

Ved hjelp av de samme dataene får roboten som bløgger fisken informasjon som gjør at bløggingen skjer helt nøyaktig på det aller beste stikkpunktet, hver gang.

– På den måten sikrer vi en best mulig utblødning, tilføyer Thunem.

Stun & Bleed System

Human fiskevelferd viktigst

Hovedfokuset til Optimar er human fiskevelferd, der målet ha vært å utvikle en avlivningsmetode som stresser fisken minst mulig. Jo mindre fisken blir stresset, jo bedre blir sluttproduktet, men metoden har også flere andre fordeler.

– Bløggebåtene er spesialbygget for å hente en bestemt mengde fisk til riktig tid. Metoden er også svært effektiv med en kapasitet på rundt 80 fisk i minuttet per produksjonslinje. Det tilsvarer 20 til 25 tonn i timen. I tillegg er den arbeidsbesparende, og avlivningen skjer mye mer nøyaktig enn hva mennesker klarer manuelt.

Bløggebåtene bidrar også til å gjøre havbruket mer bærekraftig. Bløggebåter transporterer nemlig 75-80 prosent fisk og 20-25 prosent vann, mens tradisjonelle brønnbåter bare frakter 15 prosent fisk, men hele 85 prosent vann. Dette gir lavere drivstofforbruk slik at utslipp per tonn fisk blir betydelig lavere.

Mobile bløggerigger

Optimar har også utviklet et mobilt system der næringens servicebåter enkelt kan modifiseres til midlertidige bløggebåter.

– Vi har mobile bløggerigger som det er lett å ta om bord for den perioden fisk skal slaktes, og å sikre at det gjøres på en forsvarlig og forskriftsmessig måte. Resten av året kan båtene brukes i andre serviceoperasjoner, forklarer Thunem.

Felles for begge bløggesystemene er at de også kan brukes til en rekke andre fiske- og skalldyrarter enn de tradisjonelle oppdrettsartene som laks og ørret. Dette igjen har materialisert seg i flere henvendelser og salg til oppdrettsselskaper utenfor Norge, og støttes av flere velferdsorganisasjoner og supermarkedkjeder.

Fokus på bærekraft

Georg Holger Saint-Denis, som er CEO i Optimar, er spesielt opptatt av Optimars rolle som en pådriver for å gjøre fiskeri- og havbruksnæringen mer bærekraftig:

– Vi føler oss forpliktet til å lede an utviklingen innen bærekraft i fiskeri- og havbruksnæringen, og bidrar til å hjelpe våre kunder over hele verden i å nå sine bærekraftmål ved å tilby dem våre avanserte systemer. Ved å benytte AI sammen med de automatiserte maskinene, og knytte dem til Optimar Commander Software, støtter vi opp om målet om bærekraftige fiskerier og fiskeoppdrett. Det er først når vi har full kontroll over hva vi tar ut av havet at vi kan sikre 100 prosent utnyttelse av all fangst, avslutter han.

Georg Holger Saint-Denis

CEO i Optimar

Av Tom Backe

Next article