Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Fra Brasil til Kina på LNG, metanol eller ammoniakk
Sponset

Brevik Engineering forbereder skip for ulike klimanøytrale framtidsscenarier.

Brevik Engineering har, i samarbeid med det brasilianske gruveselskapet Vale og isolasjonsleverandøren Passer Marine, utviklet en kombinert drivstofftank for LNG, ammoniakk og metanol. Tanken vil ha et volum på hele 11 000 kubikkmeter, og er utviklet for Guaiba/Vale-Max flåten.

Dette er noen av verdens største skip, og frakter jernmalm fra Brasil til Kina. Skipene har en lengde fra 330 til 362 meter, er 65 meter brede og har dypgang på 22-23 meter. De største skipene har installert motoreffekt på 33 MW. Seilingsruten Brasil-Kina er over 11 000 nautiske mil og tar mer enn en måned.

Har en ledende posisjon

Dette krever enorme mengder drivstoff. Utfordringen er særlig knyttet til ammoniakk som har en energitetthet på under halvparten av LNG. Tankens ekstreme størrelse og vekt gir betydelige utfordringer knyttet til dynamiske spenninger mellom tank og skrog som følge av skipets bevegelser. Tanken må fungere for et temperaturområde fra -163C° til +30C°. Ammoniakk, LNG og metanol har dessuten svært ulike egenskaper knyttet korrosjon og potensiell kjemisk nedbrytning av isolasjon. Det har tatt flere tusen timers utviklingsarbeid før konseptet fikk en AIP-godkjennelse fra DNV.

Brevik Engineering har siden 1990 hatt en ledende posisjon innen flytende innretninger for olje og gass. Tankprosjektet er en del av en bredere satsing inn mot nye fagområder som også omfatter CO₂-logistikk knyttet til CCS og offshore havbruk.

Brevik Engineering

46 ansatte, omsetning i 2021: 200 millioner NOK. Skilt ut fra Trosvik Verft som selvstendig skipskonstruktør i 1978. Fra 2015 en del av CIMC gruppen.

Satsningsområder
Flytende produksjonsinnretninger for olje og gass, CO₂-logistikk knyttet til CCS, offshore havvbruk og klimanøytral skipsfarts teknologi.

Les mer på brevik.com

Next article