Home » Sirkulær økonomi » Enklere å reise helt frem, helt hjem
Sponset

Kollektivtilbudet må være så godt og enkelt å finne frem i at folk lar bilen stå. For at de skal velge kollektivt er det en forutsetning at det er enkelt å planlegge, kjøpe billett og foreta selve reisen.

Jernbanedirektoratet har ansvar for jernbanen, men faktisk også for at de reisende i økende grad skal oppleve kollektivtilbudet som et sømløst helhetlig mobilitetsnettverk. For å få til en slik utvikling, stimulerer direktoratet til samarbeid på tvers mellom tog og lokale kollektivselskap. De legger til rette for nye og helhetlige løsninger, og ønsker gjennom sitt arbeid å være en samlende kraft i det nasjonale mobilitetsnettverket.

– Vi arbeider for å finne løsninger slik at du kan reise fra dør til dør på en smidig måte. Målet er at du både skal kunne planlegge og betale for reisen på ett og samme sted. Ett ledd i dette er å etablere grunnlag for gode avtaler mellom togoperatørene og de lokale trafikkselskapene, sier Camilla Berntzen, fagsjef for reiseplanlegging og billettering i Jernbanedirektoratet.

Et godt eksempel på slikt samarbeid finner vi i Oslo hvor Ruter og Vy har et rute-, pris- og billettsamarbeid. For kunden betyr dette at de kan bytte mellom tog og den lokale kollektivtrafikken på én og samme billett.

– Denne type løsninger gjør hverdagsreisen enklere og gir mer fornøyde kunder, og det ønsker vi flere av, tilføyer Berntzen. Samme løsning finner vi i Stavanger og Trondheim.

Camilla Berntzen

Fagsjef for reiseplanlegging og billettering i Jernbanedirektoratet

God mobilitet omfatter hele reisekjeden

– Vi står midt i et veiskille og det skjer veldig mye. Kollektivselskaper går fra å være tradisjonelle transportører til å bli mobilitetsselskaper der de tenker på hvordan kundene best kommer fra dør-til-dør, fastslår Berntzen.

Tradisjonelt har man gjerne tenkt buss, tog, trikk og bane som de vanligste alternativene i forbindelse med kollektivtrafikk. I dag er det mer snakk om et kapasitetssterkt kollektivstamnett i kombinasjon med andre tjenester som sykler, el-sparkesykler eller bybiler – mange av disse basert på deleløsninger. Hyggelige og trygge gangveier til kollektivtrafikken er også et viktig element for å skape en god reiseopplevelse, og dermed få flere til å klare seg godt i hverdagen gjennom å reise kollektivt.

Digitale løsninger skal gjøre det enkelt å velge

Flere reisealternativer gjør det ikke nødvendigvis enklere for kundene å reise. En viktig utfordring er hvordan man kan presentere hele mobilitetsnettverket på en enkel måte. «Entur» er en nasjonal reiseplanleggertjeneste som samler informasjon om Norges kollektivtilbud på ett sted, uansett om du reiser med tog, buss, trikk, ferje eller fly.

– Gjennom Entur-appen kan du primært kjøpe billetter for tog, men du kan kjøpe enkelte billetter for kollektivselskap der det er samarbeid mellom tog og lokal kollektivtrafikk. Det er Jernbanedirektoratet som kjøper inn tjenestene fra Entur, og bidrar på den måten til at du som kunde enkelt skal kunne reise på tvers av togselskap og øvrige mobilitetsløsninger uten å måtte laste ned flere apper.

– I det hele tatt handler mobilitet om å se helheten og om å skape så gode og helhetlige tilbud at vi lar bilen stå. Derfor sier vi gjerne: «Kjør kollektivt når du kan, og ta bilen når du må», avslutter Berntzen.

Av Tom Backe

Neste artikkel