Skip to main content
Home » Vei og jernbane » Hengebru i aluminium – en internasjonal «game changer»
Vei og jernbane

Hengebru i aluminium – en internasjonal «game changer»

Foto: SVV og Kverner

Med brutårn i stål og brukasse i aluminium kan den planlagte 1720 meter lange hengebrua over Langenuen sette en ny internasjonal standard for brubygging. Langenuen er en fjordarm mellom Stord og Tysnes som inngår i Hordfast-prosjektet i Vestland fylke.

Verdens bruingeniører retter blikket mot Norge, hvor Statens vegvesen og ledende fagmiljøer fra offshoreindustrien utreder mulighetene for å bygge en hengebru med brukasser i aluminium.

– Dette er et godt eksempel på innovasjon som kan skje mellom en offentlig etat som Statens vegvesen og industri, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Det er flere fordeler: Lavere vekt og enklere vedlikehold gir lavere kostnader. Materialer med lang levetid og en god andel resirkulert materiale, er positivt for klimaregnskapet.

Fra betong til stål?

– Tradisjonelt sett bruker vi betong når vi bygger brutårn. På Hordfast-prosjektet ser man også på muligheter for å bygge brutårn i stål. Dersom man kan benytte stål i brutårn og tårnfundament, er det mulig med parallell produksjon samtidig som brufundamenteringen støpes og tilførselsveiene til brua bygges. Det vil spare tid, sier vegdirektøren.

Dette er å overføre teknologi fra offshore til veibygging. Dersom brutårnene kan produseres lokalt gir det lavere klimagassutslipp, det gir raskere leveranser og ikke minst gode muligheter for norsk næringsliv.

Ser positive effekter av bruk av aluminium

Vegvesenet jobber med ledende fagmiljøer som Dr. Techn. Olav Olsen, Hydro, NTNU, Leirvik og Sintef for å forske på om det er mulig å bruke aluminium fremfor stål i brukasser. Aluminium har mange fordeler:

  • Raskere å bygge
  • Krever mindre sveising
  • Ingen vedlikehold nødvendig (ingen rust)
  • Ingen behov for maling eller overflatebehandling
  • Lavere vekt (gjør det mulig å bygge lengre bruer enn før)
  • Lavere karbonavtrykk
  • Raskere å produsere
  • Unike muligheter til å forme og tilpasse seg
  • Resirkulerbart

– De foreløpige resultatene viser at det er mulig å bruke aluminium, det vil i så fall være en «game changer» for brubygging, sier vegdirektøren.

E39 Stord-Os

Kryssingen av Langenuen mellom Jektevik og Hodnanes er en del av E39 Stord-Os-prosjektet som samlet sett vil redusere reisetiden mellom Os og Stord fra 90 minutter til 30 minutter. Dagens riksvegferje mellom Sandvikvåg og Halhjem, samt fylkesferjene Jektevik–Hodnanes og Våge–Halhjem, vil bli erstattet av hengebru over Langenuen og flytebru over Bjørnafjorden. Store næringslivsregioner og bo-, arbeids- og servicemarkeder vil bli knyttet sammen og vil gi et bedre grunnlag for å utvikle Norges største eksportregion.

Tekst: Statens Vegvesen

Next article