Skip to main content
Home » Vei og jernbane » Tekna samler konferansene Infrastrukturdagene og Plan til Infraplan
Infrastruktur

Tekna samler konferansene Infrastrukturdagene og Plan til Infraplan

byggarbeidere
byggarbeidere
Tekna-konferansene Infrastrukturdagene og Plan samles og blir til InfraPlan. Årets konferanse avholdes 3.-4. juni på Scandic Hotel Norge i Bergen. Foto: Tekna

Etter oppfordringer fra fagmiljøene samler Tekna konferansene Infrastrukturdagene og Plan til InfraPlan2020 21-22. september på Scandic hotel Norge i Bergen.

Det å planlegge by- og tettstedsutvikling er en altomfattende oppgave med mange aktører og komplekse problemstillinger, som påvirker samfunnet i generasjoner. Tekna samler derfor plan- og infrastrukturmiljøene til felles dugnad for å fremme og forsterke samarbeid og samhandling.

  • Fagmiljøene har pekt på behovet for å ivareta en helhetlig by- og tettstedutvikling.
  • Fremtidens infrastrukturprosjekter vil kreve større grad av koordinering fra planlegging, utvikling, gjennomføring, vedlikehold og oppgradering.
  • Hvordan innleder man et samarbeid som kan utvikle seg til reell samhandling?

Med utgangspunkt i egne behov kan man kartlegge hvem man er avhengig av for å fullføre sitt prosjekt. Det kan være optimalt for den enkelte, men ikke nødvendigvis om man ser sitt prosjekt inn i en helhetlig by eller tettstedsutvikling. Konferansen har som mål å heve blikket og gi deg noen av de gode svarene.

Litt av hva programmet vil omhandle:

Langsomme mennesker i en rask virkelighet

  • Om hvordan vi finner vår analoge plass i en teknologisk og digital verden, ved Dr. Henrik Syse Research Professor, Peace Research Institute

Smarte Gator i en helhetlig byutvikling

  • Konflikt vei, ved Alexander Ståhle, KTH School of Architecture

Byvandring fra Hotell Norge til Akvariet på Nordnes

Vi får på veien med oss ulike prosjekter som Bossug i Bergen, hvordan ser det ut, hvordan fungere det, ved Terje Strøm, Daglig leder, BIR Nett AS

Utbyggingen i Dokken

  • Erfaringer fra Innovasjon i Bergen kommune (Samhandling og prosjektgjennomføring), ved Kjersti Haukeland Eiken, Innolab, Bergen kommune 

Og foredrag om:

– Utbyggingsavtaler som virkemiddel for gjennomføring av planer
–  Kommunikasjon i forhold til tredjepart
– Kan bærekraftsmålene brukes i lokal byutvikling

Treretters middag på Akvariet, med Kåseri om byplanlegging og infrastruktur i 950 år v/Hans-Jacob Roald, arkitekt og dosent ved HVL.    

Next article