Home » Vei og jernbane » Prosjektstyringsverktøy – et verktøy for å redusere budsjettsprekk
Sponset

Blir vi i fremtiden kvitt budsjettoverskridelser og store forsinkelser på store byggeprosjekter? Kanskje. Kanskje ikke. Implenia Norge ønsker i alle fall å gjøre et forsøk på å minimalisere problemet.

Hvert eneste år starter det nye byggeprosjekter i Norge. Både i privat og i offentlig regi. Infrastrukturprosjektene Østfoldbanen, Fornebubanen, E18 Vestkorridoren og nye riksvei 19 gjennom Moss er noen store prosjekter i offentlig regi som enten er påbegynt eller som skal startes i nær fremtid.

Men like ofte som vi leser om nye byggeprosjekter, leser vi om pågående byggeprosjekter som ikke går helt etter planen. Enten så tar prosjektet mye lenger tid enn planlagt, eller så dukker det opp budsjettoverskridelser i mange-million-klassen, eller gjerne begge deler på en og samme tid. Med påfølgende ansvarsfraskrivelse og søksmål mot en av de involverte partene. Rettssystemet er full av eksempler på dette.

Finnes det en løsning?

Sveitsiske Entreprenøren Implenia prøver etter beste evne å gjøre noe med problemet.

– Vi liker å beskrive oss selv som en «Front Runner». En bedrift som hele tiden utfordrer de etablerte sannheter, og som ved bruk av nye teknologiske løsninger prøver å gjøre ting på en ny måte, sier Ahmed Rashid, Head of planning i Implenia.

– I stor grad skyldes forsinkelser og budsjettoverskridelser kommunikasjonsproblemer. Det er ofte mange personer og utallige underleverandører involvert i slike store prosjekter, og når den ene aktøren ikke vet hva den andre gjør oppstår det store utfordringer i tapt tid og penger. Noe som igjen resulterer i at entreprenører får dårlig fortjeneste på prosjektene, og byggherrene taper tid og penger som igjen ofte resulterer i mye avisskriverier og politisk bråk.

Ahmed Rashid

Head of planning, Implenia

Svaret ligger i planlegging og oversikt

– Skal vi komme overskridelser og forsinkelser til livs må vi begynne med planlegging og fremdriftskontroll. Vi må rett og slett snakke bedre sammen, og sørge for at alle involverte parter er helt oppdatert på fremdrift. I tillegg må alle involverte bli ansvarsgjort i henhold til sine oppgaver. Og dette må være synlig for alle i nåtid, sier Ahmed.

Utfordringen ligger i å få laget systemer som ivaretar alt dette.

– Det siste nye vi nå prøver ut er en kombinasjon av Lean-metoden Last Planner® og VisiLean.

Last Planner er en metode til å planlegge større infrastrukturprosjekter, mens VisiLean er et verktøy som gjør det lettere for alle involverte å kommunisere og jobbe transparent.

– Programmet oppdateres i sanntid, slik at flere kan oppdatere i programmet samtidig, og alle har hele tiden overblikk over hvor langt hver enkelt er kommet, sier Ahmed med begeistring.

– Tilbakemeldingene vi i Implenia Norge har fått er at VisiLean er veldig enkelt å bruke. Det har gjort prosjektstyring smidigere, og ved at alle vet hva som er gjort frem til nåtid sparer vi mye tid. Tenk bare hvor mye tid som blir sløst bort hvis noen drar ut for å gjøre en jobb som ikke kan påbegynnes fordi det som skulle vært ferdig, ikke er ferdig, sier Ahmed Rashid videre.

– Drømmen vår er å få dette verktøyet enda bedre tilpasset våre behov slik at vi kan få enda bedre resultater. Noe som gjør at det blir enda lettere å overbevise våre underleverandører om at dette er fremtiden når det kommer til prosjektstyring.

Og det virker som om de har tro på at de skal få dette til.

– Vi har hatt stor glede av at det har vært kort vei til VisiLean sine produktutviklere. Det har både skapt tillit og effektivitet, sier Rashid avslutningsvis.

Les mer om Implenia Norge her!

Tekst: Oddvar Meyer

Neste artikkel