Skip to main content
Home » Havvind » Miljøteknologisk veibelysning
Havvind

Miljøteknologisk veibelysning

Siri Damsleth
Siri Damsleth
ENERGIBESPARELSER: Siri Damsleth, CEO i Comlight, forteller at aktivitetsstyrt belysning fører til store energibesparelser. Foto: AnnHelen Foto

Gatelys som står og lyser på tomme veier natten igjennom sløser energi. Aktivitetsstyrt belysning gir nødvendig lys bare når det er behov for det.

Veibelysning har en stor effekt på trafikksikkerheten, men samtidig er denne belysningen enormt energikrevende. Man har benyttet dimmere, men da blir trafikksikkerheten nedsatt. CEO i Comlight, Siri Damsleth, forteller at det finnes en løsning.

Systemet er universelt og det kan etterinstalleres på eksisterende lysanlegg. Selv om man får en kostnad ved installeringen, så vil man spare inn dette i løpet av en tre til fem år.

– Veibelysning bruker mye energi og det må gjøres tiltak. Det er mange tidspunkter i løpet av natten hvor det ikke ferdes trafikanter eller biler på veiene, og da er det sløsing å la lysene stå på for fullt. Comlight er en norskutviklet teknologi hvor vi kan detektere om det er noen som ferdes på veiene. Vi bruker avansert sensorteknologi for å lese trafikken, i vår løsning er det også trådløs radiokommunikasjon. Det betyr at den første kilden som detekterer en bil, sender et radiosignal til et gitt antall lyskilder. På den måten får man en lysbølge som følger trafikanten bortover. Bilisten vil oppleve veien som helt normalt opplyst, men sett i fugleperspektiv så vil man se en lysbølge som følger trafikanten bortover.

Store besparelser

Det er noen variabler som spiller inn på hvor mye energi det er mulig å spare, som for eksempel hvor mye trafikk som finnes på veiene. Damsleth forteller imidlertid at besparelsen ligger på mellom 30 og 45 prosent.

– Dette er energi som ellers ville vært totalt bortkastet. Det går ikke på bekostning av noe, det er ren energi som spares inn.

Systemet er i drift både i Norge og i flere land i Europa, men så langt ligger Norge bak.

Man kan spare betydelige beløp på fylkesveier og kommunale veier.

– Vi har faktisk flest installasjoner ute i Europa, dette handler om hvor energibevisste og innovative ulike kommuner er. Så langt ser vi at det er Sveits og Tyskland som har investert mest i dette.

Systemet er installert og gir store besparelser selv på trafikkerte strekninger på E18 og E6 i Norge, og Damsleth sier man kan spare enda mer på å installere det på mindre trafikkerte strekninger.

– Når vi snakker om Norge så er de aller fleste type veier egnet for dette. Man kan spare betydelige beløp på fylkesveier og kommunale veier. I tillegg er det veldig interessant å se på lysløyper, i parkområder, på sykkelstier og på den type segmenter. Systemet er universelt og det kan etterinstalleres på eksisterende lysanlegg. Selv om man får en kostnad ved installeringen, så vil man spare inn dette i løpet av en tre til fem år.  Dette er vedlikeholdsfrie produkter som er bygget for å driftes i 15 år, så det er en god investering, avslutter Damsleth.

, 

Next article