Home » Vei og jernbane » Fremtidens vegforvaltning og klimatilpasning
vei og jernbane

Fremtidens vegforvaltning og klimatilpasning

Dagens mer og mer uforutsigbare værtyper, med lokalt store nedbørsmengder på kort tid, vil kreve andre metoder for planlegging av veger og tilliggende områder, enn det som er brukt tidligere. Foto: Tekna

Bli med på Teknas nye møteplass for deg som jobber med vegplanlegging og forvaltning og som er opptatt av de gode løsningene for fremtidens klimatilpasninger.

Dagens mer og mer uforutsigbare værtyper, med lokalt store nedbørsmengder på kort tid, vil kreve andre metoder for planlegging av veger og tilliggende områder, enn det som er brukt tidligere.

På konferansen «Fremtidens vegforvaltning og klimatilpasning» vil vi sett fokus på gode løsninger som har effekt og som virker.

Dette er noen av temaene vi belyser:

  • Klimatilpasning for veg
  • Skred og ras
  • Hvor skal vannet ta veien
  • Dekketyper
  • Droner til inspeksjon, effektivt og risikofritt

Hvem er konferansen for:

Deg som jobber innenfor vegforvaltning, planlegging og vedlikehold, ingeniører, sivilingeniører, rådgivere i privat og offentlig vegforvaltning, konsulenter og andre med arbeidsfelt innenfor veg.

Tid og sted: 2.-3. desember, Scandic Nidelven, Trondheim

Info om hele konferansen finner du på www.tekna.no/kurs     

Har du spørsmål eller vil komme med innspill til programmet ta kontakt med [email protected].        

Neste artikkel