Home » Vei og jernbane » Uoversiktlig etter jernbanereform: Behov for et «hvem, hva, hvor»
Sponset

Det statlige jernbanemonopolet ble avviklet i 2015. Jernbanen i Norge er blitt uoversiktlig, både for bransjefolk og andre. Det er mange som trenger et «hvem, hva, hvor».

For nordmenn flest handler jernbanedrift om å sette tog på skinnene – og så skal toget komme punktlig slik at alle rekker å komme tidsnok på jobb. Akkurat som med luftfart og veitrafikk, er jernbane komplekst og omfattende. Det er også regelverket.

Stort behov for kunnskap

Dagfinn Berge er daglig leder for selskapet Railsupport. Berge har jobbet det meste av sitt yrkesaktive liv med samferdsel og jernbane.

– De siste årene har det blitt stadig flere aktører som jobber med jernbane i Norge. Det er både norske og utenlandske aktører som er med på å forbedre jernbanesystemet, sier Berge.

Behovet for kunnskap om bransjen og hvordan man må forholde seg til regler er stort.

Hvem er aktørene?

Statens Jernbanetilsyn fører tilsyn og gir godkjenninger. Tilsynet sjekker tilstanden til anlegg eller kjøretøy og påser at alle som driver med jernbane følger regelverket. Bane Nor er et statlig foretak med ansvar for infrastruktur, slik som skinnegang, stasjoner og terminaler. De nye, private operatører er statseide Vy og svenske SJ samt private, engelske Go-Ahead som driver persontrafikk. I tillegg kommer et antall små og store selskaper som driver med godstrafikk.

Uavhengig opplæring

Med flere nye aktører følger en underskog av entreprenører, leverandører og bedrifter som driver med byggeprosjekter, sikkerhet og beredskap, vedlikehold, utdanning og rådgivning.

– Å ha operatør-uavhengige opplæringssentre har vært viktig for å legge til rette for konkurranse. Mange innenfor bransjen ønsker å kunne bruke rådgivere og konsulentselskaper som er uavhengige, forteller Berge.

Railsupport ble etablert i 2018. Selskapet tilbyr opplæring, rådgivning og prosjektledelse til offentlige og private virksomheter.

– Vi er opptatt av å vise bredden og sammenhengene i jernbanesystemet. Det er mer komplisert enn man skulle tro, sier Gunhild Halvorsrud, som er sjefingeniør i Railsupport.

Breddekompetanse er viktig, både for private aktører og for beslutningstakere i fylker og kommuner. Og Halvorsrud fremhever regelverket som spesielt krevende.

– Særlig for mindre selskaper er det viktig å få hjelp i den jungelen av regelverk som eksisterer. Der er vi gode å ha, enten man er norsk eller utenlandsk, tilføyer Halvorsrud.

Railsupport tilbyr opplæring, rådgivning og prosjektledelse til offentlige og private virksomheter. Les mer her!

«Jernbanekurs for politikere»

Railsupport driver et eget opplæringssenter for jernbanesektoren, det såkalte RailAcademy. Men det er også mange utenfor bransjen som kommer i kontakt med jernbanen: kanskje ønsker kommunen å bygge på en tomt inntil et jernbanespor, eller kanskje Bane Nor har planer på kommunal grunn? Hvilke regler gjelder da, og hvor begynner man å nøste? Som et svar lanserer Railsupport allerede neste år et kursopplegg, «Jernbanekurs for politikere». Kurset henvender seg til lokalpolitikere og andre beslutningstakere i offentlig sektor som behøver en forståelse av hvordan jernbanen og regelverket fungerer.

– Det er mange aktører utenfor jernbanen som har behov for å forstå hvordan man tilnærmer seg jernbanesystemet. De lurer på «Hvem henvender vi oss til?» og «Hvordan kommer vi oss dit?», sier Berge, og Halvorsrud tilføyer:

– Det kan vi svare på, uten at det koster fletta.

Av Christian Geelmuyden

Neste artikkel