Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » InterCity vil binde Innlandet bedre sammen
Infrastruktur

InterCity vil binde Innlandet bedre sammen

Jernbanebro
Sponset av
Bane NOR logo
Illustrasjonen viser ny jernbanebro over Minnesund. Denne skal bygges som en del av InterCity-utbyggingen på Dovrebanen. Illustrasjon: Bane NOR
Jernbanebro
Sponset av
Illustrasjonen viser ny jernbanebro over Minnesund. Denne skal bygges som en del av InterCity-utbyggingen på Dovrebanen. Illustrasjon: Bane NOR

Når dobbeltsporet fra Oslo til Lillehammer er ferdig, vil det ikke bare gi betydelig kortere reisetid mellom mjøsbyene og hovedstaden. InterCity-satsingen vil også bidra til økt mobilitet mellom byene og tettstedene i Innlandet.

Bane NOR planlegger å bygge et bedre togtilbud mellom byene på Østlandet. Prosjektet har fått navnet IC-utbyggingen, og innebærer at det skal bygges dobbeltspor mellom Oslo, og byene Lillehammer, Halden, Skien og Hønefoss. Det som kalles IC-triangelet.

– Det er et langsiktig prosjekt som skal bygge hele Østlandet sammen, og det er først i 2034 at alt – etter gjeldende planer – er utbygd, sier Lars Eide, som er én av prosjektsjefene for Bane NOR på Dovrebanen.

Ferdig utbygd blir reisetiden fra Hamar til Oslo en snau time, mens togturen mellom Lillehammer og Oslo blir cirka en time og tjue minutter. I tillegg vil hyppigheten på antallet tog per time øke til to mellom Hamar og Lillehammer, og til tre eller fire i timen mellom Hamar og Oslo i rushtiden.

– Da snakker vi om en frekvens som nærmer seg den til T-banen, smiler Eide.

– Men én ting er raske reisetider til Oslo. IC-utbyggingen vil bli vel så viktig for selve innlandsregionen. Nå tar togturen mellom Hamar og Lillehammer mer enn tre kvarter. Den kommer til å ligge på cirka 25 minutter etter utbygging. Og når det blir flere tog i timen, vil nok flere bruke jernbane til og fra jobb. Det er bra for miljøet at tog velges framfor bil, og bra for utviklingen av regionen at reisen tar kortere tid, fortsetter han.

Lars Eide, én av prosjektsjefene for Bane NOR på Dovrebanen. Foto: Erik Nordby

Sakte, men sikkert mot Lillehammer

IC-utbyggingen skjer gradvis i en prosess der enkeltstrekninger bygges ut fortløpende. Nord for Oslo er det i dag dobbeltspor nesten til Eidsvoll, og her er byggeprosjektene med dobbeltspor i gang både nord og sør for tettstedet. Hele strekningen fra Oslo til Minnesund vil stå ferdig i 2023. Deretter gjenstår strekningen Kleverud – Sørli – Åkersvika som skal stå ferdig i 2026.

– Åkersvika ligger omtrent akkurat på kommunegrensen mellom Stange og Hamar, men siden vi ikke har fastlagt traseen gjennom Hamar ennå, må vi foreløpig stoppe her til dette er avklart. I følge siste Nasjonal transportplan (NTP) foreligger det ikke mer detaljerte føringer for resten av togstrekningen fra Åkersvika til Lillehammer enn at strekningen skal stå ferdig i 2034. De kommende NTP-ene vil si mer om dette, forklarer Eide.

I forbindelse med planleggingen av traseen gjennom Hamar, utredes det blant annet om stasjonen skal ligge der den er i dag, eller om det skal bygges ny trasé, med ny stasjon, plassert ved Vikingskipet. For strekningen mellom Brumunddal og Moelv starter planleggingen i 2019.

Knutepunktutvikling

For at flest mulig skal få størst mulig nytte av IC-satsingen, er det viktig at stasjonene ligger sentralt i byene, og at togene har høy frekvens. Gode knutepunkt med gode kollektivtilbud, gir muligheter for å utvikle byer og tettsteder på en god og miljøvennlig måte.

– I tillegg til at togtransport er bra for klima og miljø, knytter det seg også andre fordeler med å ta toget fremfor å kjøre bil. Hvis du for eksempel har behov for å reise mellom Hamar og Lillehammer hver dag, så er det jo ganske behagelig å kunne sette seg på et tog som tar deg fra sentrum til sentrum, istedenfor å ta bilen. Du slipper å kjøre selv, transporten går raskt, du slipper å finne en dyr parkeringsplass, du rekker å forberede deg litt på vei til jobben, og på veien tilbake rekker du kanskje å slappe av litt før du skal hjem og lage middag. Å reise med tog er bra på mange måter, det, avslutter Eide.

Fakta

Dette er InterCity-utbyggingen (forkortet IC):

Østlandsområdet vil oppleve en sterk vekst i folketallet frem mot 2040. Ny og bedre jernbane skal derfor gjøre det lettere for folk å bo og arbeide hvor de ønsker i dette området.
Bane NOR er i gang med å planlegge og bygge et bedre togtilbud med dobbeltspor mellom byene på Østlandet. Det er dette som kalles IC-utbyggingen.

IC-utbyggingen legger til rette for et tilbud som møter etterspørselen etter transport i takt med befolkningsveksten. Det vil bli kortere reisetid, hyppige avganger og god punktlighet. IC skal bidra til en bærekraftig utvikling der flere velger å reise kollektivt, sykler og/eller går.

I Nasjonal transportplan har Stortinget vedtatt at det innen 2034 skal bygges dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 kilometer i timen mellom Oslo og byene Lillehammer, Halden, Skien og Hønefoss.

Satsingen inkluderer 25 stasjoner og 270 kilometer med nytt dobbeltspor. IC skal gi halvannen million innbyggere raskere reiser og hyppigere avganger.

Av Tom Backe

Next article