Skip to main content
Home » Vei og jernbane » Belysningsløsninger for vei og jernbane
Sponset

Hvilken belysningsløsning man bør velge avhenger av normer, regler, funksjonalitet og estetikk.

Siteco er en internasjonal aktør som har spesialisert seg på belysning, med over 150 års erfaring. I Norge teller selskapet elleve ansatte og er lokalisert på Lysaker.

– Vårt selskap er en stor leverandør av belysning til blant annet kommuner og store aktører som Statens Vegvesen og BaneNOR. For eksempel har vi levert løsninger til Bærum kommune og over 20 000 armaturer til Oslo kommune i løpet av noen få år, sier prosjektingeniør Trygve Jarsve i Siteco.

Belysning på vei

Statens Vegvesen har egne håndbøker og veiledere. Disse inneholder normer og regler som planleggere av belysningen må ta hensyn til.

– Der står det hvordan lysmaster skal plasseres, for eksempel om vi kan plassere mastene mellom gang- og sykkelvei og selve kjørebanen, eller om vi må sette mastene på utsiden av gangveien. Det er også krav til lysnivå. Det beregnes både ut fra hvor stor årsdøgnstrafikken er og hvor høy fartsgrensen på strekningen er. I tillegg til dette har mange kommuner regler som avviker noe fra de normer og regler som Vegvesenet benytter, fortsetter Jarsve.

Foto: Siteco

Belysning på jernbanen

Som alle andre steder er det behov for lys i og rundt jernbanen. For eksempel skal plattformene belyses i henhold til hvor mange passasjerer som forventes å bruke plattformen i rushtiden.

Og det er behov for å lyse opp hensettingsområdene hvor togsettene vedlikeholdes og rengjøres, i tillegg til sikkerhetslys i tunneler, belysning av sporvekslingsområder og inne på godsterminalene.

Det er også viktig å ta hensyn til universell utforming og de behov svaksynte har. En annen faktor er visuell komfort for å unngå blending, særlig hos togførerne hvor det kan oppstå farlige situasjoner.

Lysnivå, estetikk og smarte energibesparende løsninger

– Det viktigste er å tilpasse belysningen i henhold til hvilken funksjon lyset skal ha. Derfor er det veldig viktig å planlegge i god tid sammen med Lysdesignere eller andre med tilsvarende kompetanse.

På veiene kan for eksempel lyset dimmes ned om natten når trafikken er liten. Her finnes det en rekke løsninger, både med automatikk og fjernstyring, som gjør at dette blir enkelt.

Vi har også løsninger med bevegelsessensorer. De fungerer slik at lysene tennes når en bil nærmer seg og slukker etter at bilen har passert lysmasten. Til slutt vil jeg også nevne at estetikk er viktig, for belysningen bør alltid tilpasses de miljøene som den skal være en del av, avslutter Jarsve

Siteco Norway

Spør oss, vi hjelper deg med ditt neste prosjekt:

E-post: [email protected]
Telefon: 45 37 71 00

Les mer på siteco.com

Next article