Skip to main content
Home » Vei og jernbane » Konkurrerer om de største baneprosjektene i markedet
Sponset

Etter oppkjøpet av Norsk Jernbanedrift i 2019, har Baneservice økt kompetanse og konkurransekraft.

Grunnet en generell vekst innen jernbane, med mer komplekse og større prosjekter og internasjonal konkurranse, måtte den norske jernbaneentreprenøren Baneservice legge ny strategi for å klare å konkurrere om prosjektkontraktene. Det resulterte i oppkjøp av blant annet Norsk Jernbanedrift Holding AS og 57 prosent av RailCom AS. Baneservice og Norsk Jernbanedrift er slått sammen til ett selskap, og i dag har selskapet blant annet InterCity-prosjektet i Eidsvoll; Venjar – Langset i sin prosjektportefølje.

– I overgangen 2015-2016 la vi ny strategi basert på veksten og satsningen innen jernbane. Både større og mer komplekse prosjekter kom på banen, og med stadig økende internasjonal konkurranse så vi oss nødt til å tilegne oss mer kapasitet og kompetanse. Skulle vi være en del av satsningen, og gi oss selv muligheten til å stå som en sentral aktør i bransjen, trengte vi rett og slett å bli større. Vi kjøpte først RailCom i 2016, og fulgte opp med å kjøpe opp Norsk Jernbanedrift i 2019, som begge har resultert i å vinne kontrakter, sier Ingvild Storås, administrerende direktør i Baneservice.

Ingrid Storås

Ingvild Storås

Administrerende direktør i Baneservice

Foto: Baneservice

Tar samfunnsoppdraget på alvor

Med oppkjøpet har også Baneservice fått et bredere tjeneste- og produktspekter, og blir med det i følge Storås en mer komplett jernbaneentreprenør.

– Med Norsk Jernbanedrift i ryggen får vi vår egen prosjekteringsavdeling som er veldig positivt for vår del. Vi får også et bredere spekter av produkter med datterselskapene RailCom, Railvac og PowerOn som alle inngår i det totale selskapet vårt, sier Storås.

– Som Norges ledende jernbaneentreprenør har vi den største maskinparken og fagkompetansen. Oppkjøpet av Norsk Jernbanedrift styrker denne posisjonen, og begge selskapene utfyller hverandre meget bra. Vi tar samfunnsoppdraget vårt seriøst, og vil bidra til at det blir mest mulig bane for pengene, og ikke minst at du som sluttbruker kommer punktlig frem til din destinasjon, legger hun til.

Selv om selskapet nylig har vunnet to kontrakter til to omfattende delprosjekter som bygges i Eidsvoll, mener Storås at fokuset deres på mindre prosjekter er vel så viktig for selskapet.

– Det er klart at vi er stolte av å vinne kontrakter av så omfattende størrelse og kompleksitet. Dog har vi riktignok et stort fokus på mindre prosjekter, som for eksempel vedlikeholdsprosjekter og mindre utbyggingsprosjekter. Det er nemlig svært viktig for oss å få en jevn ressursutnyttelse, noe som gjør de mindre prosjektene ekstremt viktige.

Rustet til å vinne flere kontrakter

InterCity-prosjektet i Eidsvoll består av to delprosjekter; Venjar–Eidsvoll nord som startet i 2018 og tas i bruk høsten 2022 frem til Eidsvoll stasjon. Det andre delprosjektet, fra Eidsvoll nord til Langset, startet i 2019 med ferdigstillelse høsten 2023. Baneservice har begynt å forberede jernbaneteknisk arbeid, på den totalt cirka 13.5 kilometer lange strekningen gjennom grunnlovsbygda hvor vi skal bygge nye spor og 23 sporveksler på Eidsvoll stasjon. Baneservice hadde vunnet InterCity-delprosjektet Eidsvoll nord–Langset før oppkjøpet, med bygging av omtrent 4,5 kilometer nytt dobbeltspor. Her er de underentreprenør til Hæhre, mens arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC deler hovedkontrakten med Bane NOR.

– Da Norsk Jernbanedrift, som opprinnelig vant Venjar–Eidsvoll nord-kontrakten, ble kjøpt opp av Baneservice, fikk vi også dette delprosjektet i porteføljen med å bygge cirka ni kilomter nytt spor parallellt med dagens trasé. Her er vi nå underentreprenør til NCC som har hovedkontrakten med Bane NOR. I begge disse delprosjektene skal vi stå for det jernbanetekniske arbeidet, sier Anders Tidemand-Johannessen, prosjekteier for begge InterCity-prosjektene.

Anders Tidemand-Johannessen

Anders Tidemand-Johannessen

Prosjekteier for begge InterCity-prosjektene

Foto: Lars Opstad

– Å vinne disse kontraktene gjør oss naturligvis stolte. Det ene er det økonomiske aspektet ved å vinne store kontrakter, men det er også viktig for oss å ha en langsiktighet i arbeidet vårt, noe som er verdifullt for enhver bedrift. Dette er også en fordel når man skal bygge en ny organisasjon. Vi kan nå rekruttere på bakgrunn av langsiktigheten til begge delprosjektene, som skal tas i bruk henholdsvis høsten 2022, og høsten 2023. Sist, men ikke minst er vi svært stolte over erfaringen vi får opparbeidet ved å jobbe med såpass store aktører. På denne måten står vi bedre rustet til å vinne fremtidige prosjektkontrakter, avslutter Tidemand-Johannessen.

Baneservicekonsern

– Ansatte: ca. 650

– Omsetning 2019: 1.650 MNOK

– Hovedkontor: Lysaker

– Andre lokasjoner: Porsgrunn, Bergen, Sarpsborg, Grorud, Lillestrøm og Gøteborg

– Datterselskaper: RailCom, PowerOn og Baneservice Skandinavia

– Visjon: Være den ledende leverandøren av tjenester og produkter til baneteknisk infrastruktur.

Venjar – Eidsvoll nord

 • Wergelandstunnelen på 380 meter: bygger separat tunnel for nytt spor parallellt med eksisterende tunnel
 • Ca. 9 kilometer dobbeltspor
 • Bygges for 200 km/t
 • 5 jernbanebruer
 • 5 underganger
 • Jernbanetekniske tilpasninger på Eidsvoll stasjon
 • Budsjett: 1,6 mrd ekskl. mva
 • Entreprenør: NCC
 • Kontraktinngåelse: 4. september 2018
 • Byggestart: 26. november 2018
 • Ferdigstilles: Høsten 2022
 • Prosjektleder: Leif Arne Hafstad

Eidsvoll nord – Langset

 • Minnevika jernbanebru på 836 meter
 • Ca. 4,5 kilometer dobbeltspor
 • Bygges for 200 km/t
 • Budsjett: 2,2 mrd ekskl. mva
 • Entreprenør: Arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC ANS
 • Kontraktinngåelse: 30. april 2019
 • Byggestart: 5. september 2019
 • Ferdigstilles: Høsten 2023
 • Prosjektleder: Ronny Hansen

Fra Langset og videre nordover til Kleverud åpnet dobbeltsporet i 2015.

Av Andreas Aguilera Myrvold


Next article