Skip to main content
Home » Vei og jernbane » Den offensive jernbanesatsingen går på skinner
Sponset

I januar skilte Nettpartner ut jernbanevirksomheten i en egen divisjon. Målet er å posisjonere seg som en totalleverandør for de jernbanetekniske fagene. Flere prosjekter viser at de er på riktig vei mot målet.

Nettpartner er Norges største entreprenørselskap innen elektrisk infrastruktur og er i ferd med å styrke jernbanesatsingen ytterligere.

Kjell Anders Fosshaug

Divisjonsdirektør, Nettpartner Bane

– Vi ønsker å utvikle banesatsningen vår betydelig siden markedet både er stort og spennende. For å synliggjøre dette satsningsområdet på en bedre måte valgte vi å skille ut jernbanesatsingen som en egen divisjon som heter Nettpartner Bane. Nå holder vi på å bygge opp og styrke organisasjonen for å levere de tre jernbanetekniske fagene innen kontaktledning, spor og signalanlegg. Målet er at vi skal bli totalleverandør på større jernbaneentrepriser og ambisjonen er vekst både på topp- og bunnlinjenivå. Helt konkret skal banedivisjonen vår tredoble omsetningen i løpet av en treårsperiode, forklarer Kjell Anders Fosshaug, som er divisjonsdirektør for Nettpartner Bane.

– Derfor satser vi svært offensivt og er en fremoverlent organisasjon som står foran spennende utfordringer, tilføyer han.

Skandinavisk samarbeid

Som et ledd i banestrategien har Nettpartner Bane også inngått et strategisk samarbeid med det svenske selskapet STG AB. Sammen har de etablert NTS AB. Dette selskapet betjener kunder i Sverige, Norge og Danmark. Etableringen har blant annet ført til investering i en såkalt «pakkmaskin» – en sporjusteringsmaskin som man er helt avhengig av hvis man skal skifte ut gamle spor eller bygge nye.

– En slik maskin koster over 30 millioner kroner, og strategisk sett er denne investeringen veldig viktig for oss, siden det er et konkurransemessig fortrinn å ha kontroll på anleggsmidlene selv istedenfor å leie inn, sier prosjektdirektør bane, Jon Roti.

Jon Roti

Prosjektdirektør Nettpartner Bane

Ny kontaktledning Slependen – Asker

Nøkkelen for at Nettpartner Bane skal klare å lykkes med vekststrategien, og samtidig bygge opp organisasjonen slik at de blir en slagkraftig totalleverandør innen jernbanetekniske fag, ligger i å vinne prosjekter. Et godt eksempel på et prosjekt de vant er entreprisen på ny kontaktledning mellom Slependen og Asker. Prosjektet besto av å rive hele det 16 kilometer lange kontaktledningsnettet og erstatte det med et nytt og moderne anlegg.

Nettpartner leverer tjenester innen kontaktledning, spor og signal.

– I påsken hadde vi ti dager til rådighet mens det var buss for tog på strekningen. Deretter hadde vi tilgang til anlegget på natten og i enkelte helger, samt full tilgang hele døgnet i fem hektiske uker i sommer. På denne knappe tiden har 70 mann arbeidet døgnkontinuerlig og har blant annet fundamentert og satt opp 300 nye master, samt strukket mer enn 62 000 meter kabel og ledning, sier Fosshaug.

– Prosjektet var svært intenst og omfattende, men eksamenen ble bestått med toppkarakter. Gjennom dette prosjektet har vi bevist at Nettpartner Bane er rustet til å påta seg denne typen prosjekter uansett størrelse, tilføyer prosjektdirektør Roti.

Det største enkeltprosjektet hittil

I august vant Nettpartner Bane et prosjekt på godt over 200 millioner kroner. Dette er det største enkeltprosjektet som Nettpartner noen gang har vunnet. Prosjektet skal levere kontaktledning, høyspent, trafoer og store mengder kabel til en 109 kilometer lang togstrekning på Sørlandsbanen mellom Moi og Krossen. På strekningen er det 46 kilometer med tunneler. Her blir det «konseptutvikling» for oppheng av kabel i tunnel som del av prosjekteringen, samtidig tilrettelegger prosjektet for vinterarbeid i tunnelene.

– Dette prosjektet er et godt eksempel på at Nettpartner Bane kan vinne store oppdrag som totalleverandør. Derfor var det veldig viktig for oss å vinne dette prosjektet.

– Vi bygger sten på sten, og er i ferd med å bli en slagkraftig totalleverandør innen de jernbanetekniske fagene. Samtidig er vi en veldig attraktiv og spennende arbeidsgiver, og derfor i ferd med å tiltrekke oss stadig flere av de beste jernbanefolkene i bransjen, avslutter Fosshaug.

FAKTA OM NETTPARTNER BANE

Nettpartner leverer tjenester innen kontaktledning, spor og signal. Selskapet er en totalleverandør innen jernbaneteknikk. Som autorisert elektroinstallatør leverer også Nettpartner høyspent- og belysningsanlegg i tilknytning til jernbane og sporvei. Les mer om Nettpartner Bane her.

Av: Tom Backe, [email protected]

Next article