Skip to main content
Home » Vei og jernbane » «Big data» forbedrer punktligheten: Slik jobber Bane NOR med smartere vedlikehold
Teknologi

«Big data» forbedrer punktligheten: Slik jobber Bane NOR med smartere vedlikehold

Jernbanelinjer ved Barcode
Jernbanelinjer ved Barcode
De ulike signalanleggene langs jernbanen skal skiftes ut og erstattes med et felles europeisk signalsystem; ERTMS, fra 2022. Foto: Getty Images

Digital overvåking gjør det mulig å finne og rette feilen før den stopper togtrafikken. Resultatene er veldig oppløftende for alle som er glad i jernbanen.

– Alle vil signalfeilene til livs. Ikke minst vi i Bane NOR! sier Anna Gjerstad. Hun leder gruppen Smart vedlikehold i Bane NOR som har sett spesielt på hvordan sensorovervåking og big data kan løse mange av utfordringene langs jernbanen.

Tradisjonelt har feil i sporet blitt rettet idet feilen oppstår eller etter at en komponent har nådd forventet levealder. Med en gammel infrastruktur som trenger mye vedlikehold og utskiftning av komponenter, er dette en lite effektiv måte å jobbe på, som skaper forsinkelser for de reisende.

De ulike signalanleggene langs jernbanen skal skiftes ut og erstattes med et felles europeisk signalsystem, ERTMS, fra 2022. ERTMS vil rulles ut strekning for strekning frem til 2034. Spørsmålet ble derfor hva man kunne gjøre med de andre komponentene som feiler, for eksempel sporvekslene.

Finner feilen før den feiler

Løsningen ligger i kombinasjonen av sensorteknologi og softwareutvikling. Bane NOR overvåker i dag 1750 drivmaskiner på 900 sporveksler og 1.600 sporfelt ved hjelp av sensorer ute i sporet.

 – Men sensorene ga oss så mye data at det ble for tidkrevende å overvåke og analysere alle komponentene. Derfor har vi jobbet hardt med å finne en metodikk hvor vi kan nyttiggjøre oss alle dataene på en effektiv måte, sier Gjerstad.

Anna Gjerstad

Anna Gjerstad

Leder gruppen Smart vedlikehold i Bane NOR

Nå har Bane NOR klart å koble og samle alle data til sin egen skyplattform hvor de bygger sine egne «virtuelle» algoritmebaserte sensorer. Ved hjelp av disse dataene skal de i langt større grad være enda mer presise på rotårsak, kunne forutse hvor feilen vil komme, og rette feilen ute i sporet før den stopper toget.

Færre forsinkelsestimer allerede

Tiltaket Smart vedlikehold har et tydelig mål om å redusere forsinkelser på jernbanen. Allerede nå ser Bane NOR betydelige forbedringer på enkeltstrekninger hvor systemet blir brukt optimalt.

På Østfoldbanen er for eksempel antall forsinkelsestimer på grunn av feil på sporfelt redusert fra 730 minutter i november til 38 minutter i januar i år, ifølge Bane NORs målinger.

– Verktøyet som overvåker sporfelt, gir en innsikt vi ikke har hatt tidligere, nemlig et bilde av problemene ute i sporet. Vi bruker mye tid på å lære oss hva rotårsakene til problemene er, her er vi avhengige av de som er ute på feilretting. Resultatene på Østfoldbanen kommer ikke minst takket være dedikerte medarbeidere i alle ledd. Gjennom dette klarer vi å forbedre verktøyene slik at de etter hvert også direkte forteller oss bakgrunnen for forstyrrelsene vi ser.

Jobber med flere piloter

Bane NOR legger ikke skjul på at de har mye igjen å lære før de klarer å utnytte dataene optimalt i alle ledd, og de ønsker å kunne fange opp flere feil enn vi gjør i dag.

– Akkurat nå har vi gjennomført en pilot for å fange opp ras og steinsprang på samme måte som de fanger opp andre feil i sporet. En utsatt strekning langs Raumabanen har blitt valgt ut for pilotprosjektet, forteller Gjerstad

– Dette skiller seg fra andre lokale tiltak ved at det er etablert i den nye skyplattformen vår som er lett skalerbar, både for denne og andre tilsvarende tiltak. Vi har også mange andre spennende prosjekter på gang, avslutter Gjerstad.

Kombinasjonen av drift og teknologi står sentralt i det videre arbeidet til Bane NOR. Det vil gi mer punktlige tog og mer jernbane for pengene.

Next article