Skip to main content
Home » Vei og jernbane » Norsk dobbeltseier i europeisk konkurranse
Vei og jernbane

Norsk dobbeltseier i europeisk konkurranse

Hardangerbrua ruver majestetisk i Hardangerfjorden. Foto: Tor Martin Lystad

Broingeniørene Krzysztof Wojslaw i Sweco og Norconsults Tor Martin Lystad stakk av med henholdsvis gull og sølv, da den europeiske foreningen for rådgivende ingeniører, EFCA, nylig utpekte Europas mest talentfulle rådgivere. De deler en stor kjærlighet for broer.

Krzysztof Wojslaw

Broingeniør, Sweco

Tor Martin Lystad

Broingeniør, Norconsult

– Det er klart det er stas å bli satt pris på, men jeg kan vel ikke si at de daglige konsekvensene er så store, sier Tor Martin, men Krzysztof har i alle fall merket én forskjell:

– Jeg driver en blogg og en YouTube-kanal om fagfeltet mitt, som har fått en boost i besøkstallene, så det blir jo lagt merke til. Han er fagekspert på parametrisk design og VDC (Virtual Design and Construction), som er gresk for de fleste:

– Det handler om å bygge algoritmer som bidrar til å automatisere konstruksjonsarbeidet. På Randselva bru, som var blant arbeidene jeg vant prisen for, var nesten 70 prosent av arbeidet parametrisert, der vi fortløpende endret algoritmene og automatiserte «kjedelig» og repetitivt arbeid, som armering, og den broen er under oppføring nå, kun basert på 3D-modeller.

– Prisen jeg mottok, var for arbeidet med fjordkryssings-prosjektet i fergefri E39, der vi har jobbet med teknologi som muliggjør forsering av de dype og brede fjordene våre. Jeg har jobbet fra to innfallsvinkler, både med konsulentarbeid og konseptutredning, og med doktorgrads-arbeidet mitt, der jeg har sett på dynamikk fra vindlaster på lange broer, forteller Tor Martin, som blant annet har vært involvert i Hardangerbrua, og tilføyer at arbeidet har medført mye større presisjon i design-beregningsmetodene.

Uunngåelig automatisering

– Byggebransjen er i en rivende utvikling for tiden. Det kommer nye verktøy og ny utvikling ukentlig, så man skal henge med i svingene. Innen fem år vil vi se at alle byggeplasser er digitale, og langt mer automatiserte, i tillegg til at bærekraften kommer til å bli avgjørende, spår Krzysztof, og Tor Martin er enig:

– Bærekraft er nok den faktoren som i størst grad vil prege måten å arbeide fremover, men om utslippene virkelig skal kuttes, er det materialforbruket vi må se på, og det er et potensial som må hentes ut i planleggingsfasen, slik at vi bruker tid på å optimalisere konstruksjonene.

De to er rørende enig om at brobygging, tross høye kostnader, gir store samfunnsøkonomiske gevinster, og som Krzysztof sier:

– Bare satsingen på kompetanse kan fort gjøre brobygging til en eksportartikkel for landet, med inntekter langt over utgiftene til egne broprosjekter.

Av Jarle Petterson

Next article