Home » Sirkulær økonomi » Målet er sømløse reiser i hele Norge
Sponset

Entur utvikler en helhetlig digital plattform som samler reiseinformasjon om alle kollektivtilbud i Norge og håndterer billettering. Målet er at alle som tilbyr mobilitetsløsninger skal kunne bruke og bygge videre på Enturs løsning istedenfor å utvikle egne løsninger – det er mest bærekraftig.

Entur eies av Samferdselsdepartementet og har to oppdrag. Det ene er å legge til rette for konkurranse på jernbanen ved å tilby salg og billetteringssystemer, slik at det skal bli mulig for nye aktører å komme inn på det norske jernbanemarkedet. Det andre oppdraget til Entur er å bidra til at informasjon og billettering for hele kollektivsektoren i Norge blir mer sømløs.

– Den digitale plattformen som Entur har utviklet består av data som samles inn og deles videre, som for eksempel reiseinformasjon og rutetider. I tillegg består løsningen også av en salgs- og transaksjonsplattform som håndterer billettering. Den overordnede tanken er at du som reisende kan få informasjon om alle kollektivreiser i hele Norge og å kjøpe billetter til den reisen du vil foreta på ett sted, sier Hanne Nettum Breivik som er direktør for kombinert mobilitet i Entur.

En plattform å bygge videre på

Det ligger mange muligheter i en slik felles digital plattform, særlig etter hvert som løsningen utvides til å omfatte nye transportformer. For å få plattformen til å fungere, må Entur ha en fullstendig oversikt over hva som tilbys av persontransport i hele landet, og om hvordan reglene er for å reise med disse transporttilbudene.

– Oversikten vi har over landets kollektivtrafikk er nesten helt komplett. Vi har også god oversikt over bysykkeltilbudet i flere byer og samarbeider med tre av sparkesykkeloperatørene i Oslo. I dag kan du derfor finne hvor alle sparkesyklene til disse operatørene befinner seg til enhver tid og legge dem inn som en del av reisen din, fortsetter Nettum Breivik.

Mye av de dataene som Entur samler inn deler de slik at andre aktører kan utvikle gode tjenester basert på disse dataene.

– Ruter og Skyss benytter for eksempel trafikkdata fra Entur i sine apper. Tidligere hadde de et parallelt system, men i dag har de heller valgt å benytte våre API’er for å hente ut og bruke egne data. Det er god ressursutnyttelse og fornuftig bruk av offentlige ressurser.

Hanne Nettum Breivik

Direktør for kombinert mobilitet i Entur

Vil omfatte flere mobilitetsløsninger

Etter hvert vil tilbudet som samles inn av Entur utvides til å omfatte flere mobilitetsløsninger som ikke er tradisjonelle kollektivtilbud, men mer individbasert transport. Oversikten over bysykler og sparkesykler er en begynnelse.

– Hvis du skal reise hjemmefra til jobb, er det ikke sikkert du bor rett ved et busstopp, eller at jobben din ligger på toppen av en togstasjon. Da trenger du kanskje noe individbasert transport i tillegg til de tradisjonelle kollektivløsningene for å komme fra dør til dør. Vi vil gi deg den oversikten du trenger over alle disse mobilitetstilbudene på ett sted slik at det blir enkelt å finne informasjon om hvordan du kan reise fra A til Å på en smidigst mulig måte, forklarer hun.

Entur arbeider også med etterspørselsbasert transport som kommer når du bestiller den.

– Denne typen tilbud er vi er helt sikre på at det kommer til å bli mye mer av i fremtiden, for det er jo ikke særlig bærekraftig at en tom buss kjører rundt og rundt uten passasjerer. Det er tilstrekkelig at kundene opplever at denne transporten går når du trenger den.

Alle tjener på samarbeid

Entur ønsker samarbeid med alle som tilbyr mobilitetsløsninger og vil gjerne være et samlende punkt som gjør at flere kan komme raskere til en fremtid der reiseopplevelsene blir mer sømløse.

– De reisende bruker helst den appen som de er vant til. Vi tror derfor at et samarbeid om innhold og tilgjengelig data på tvers av fylker, byer og selskaper vil gjøre at gode løsninger når ut i de individuelle appene raskere enn hvis alle skal gjøre det hver for seg. Det er også da vi begynner å nærme oss de større bærekraftsmålene, konkluderer Nettum Breivik.

Av Tom Backe

Nesta artikkel