Skip to main content
Home » Grønn transport » Entur gjør det enklere for deg å velge kollektivt
Sponset

For å få flere til å reise kollektivt, er det viktig at tilbudet er tilgjengelig, at billettkjøpet er enkelt og at reisen går knirkefritt og sømløst. Entur knytter hele kollektiv-Norge sammen, slik at det er enklere å planlegge, kjøpe og reise bærekraftig.

Når destinasjoner, selskaper og billetter knyttes sammen, kan de reisende enkelt benytte kollektivtransport fra dør til dør, og det uten å gå seg vill i selskaper, tabeller, overganger og billettpriser. Dette gir verdi for deg som reiser kollektivt, for kollektivselskapene, for samfunnet og for miljøet. Dette er bærekraft i praksis.

– Det skjer mye innen transportsektoren for tiden. Nye transportmidler som førerløse busser og elektriske sykler, delebiler og busser som kun går på bestilling, blir mer og mer vanlig.

– I Entur-appen finner du både de nye transportløsningene og hele Norges kollektivtilbud på ett sted. Du kan finne ledige bysykler, elsparkesykler eller delebiler, eller når bussen eller toget går, og dermed kan du planlegge hele reisen fra dør til dør. Entur-appen blir bare bedre og bedre med stadig flere transportløsninger og mer utfyllende reiseinformasjon. Vi jobber kontinuerlig for å kunne tilby kjøp av flere billetter også, slik at det blir enda enklere for de reisende å komme seg rundt i Norge med kollektivtransport, sier Christel Borge, administrerende direktør i Entur.

Christel Borge

Administrerende direktør i Entur

Digital og bærekraftig infrastruktur

Borge forteller at Entur appen er en nasjonal, ikke-kommersiell reiseplanlegger og «one-stop-shop». Appen knytter de ulike transportformene sammen, og gir et sømløst tilbud til de reisende. Entur jobber på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og utvikler viktig digital infrastruktur for norsk kollektivtransport.

– Når man hører ordet infrastruktur, tenker man gjerne på skinner og asfalt. Fysisk infrastruktur er kjempeviktig, men vi trenger også god, digital infrastruktur for å utnytte den fysiske enda bedre, sier Borge.

Les mer om hele Norges reiseplanlegger, som du kan ha tilgjengelig rett i lomma.

Samler inn og forvalter data

Alle som driver med persontransport skal sende inn data om sine produkter, transportmiddel, rutetider og stoppesteder til Entur. I dag sender over 60 transportaktører inn data, og de aktørene som har systemer for sanntidsinformasjon, deler også dette med oss.

I Entur bruker vi dataen til å lage nye løsninger og bedre tjenester, slik at kollektivtilbudet blir mer tilgjengelig, oversiktlig og mer brukervennlig. Dataen vi samler inn, deler vi også åpent tilbake til kollektivselskaper og andre aktører som kan ha nytte av slik data for å utvikle egne, nye og gode tjenester for kollektivreisende. Data er gjenbrukbart og gull verdt. Vi bruker dataene til å utvikle våre tjenester, og jobber også sammen med andre med et felles mål om god ressursutnyttelse og brukervennlige løsninger for en bærekraftig, spennende og grønn fremtid, sier Borge.

Kan forutsi hvor full banen er

– For at en digital infrastruktur skal kunne gi best mulig verdi er det avgjørende med velfungerende samarbeid mellom flere aktører, sier Borge og trekker frem et spennende samarbeid med Skyss, som er Vestland fylkeskommunes kollektivselskap.

– Vi har utviklet en algoritme som predikerer hvor full Bybanen eller bussen er når den kommer. Her bruker vi tellesystemet i døra til grunn for data. Dette kan være en aktuell tjeneste for mange fremover, særlig med tanke på læring og endringer i kjølvannet av pandemien, sier direktøren videre.

Og flere fruktbare samarbeid om enkle og bærekraftige reiser er underveis. Kollektivselskaper, transportselskaper, reiseoperatører og andre etablerte tjenester er med på denne reisen. I Entur pleier vi å si at vi kommer lenger sammen, avslutter Borge.

Entur samler kollektiv-Norge. Les mer på entur.no.

Next article