Home » Kritisk infrastruktur » ACCIONA: Bærekraft i praksis
Sponset

ACCIONA satser på Norge. Selskapet deltar for tiden i ulike infrastrukturanbud, samtidig som de har befestet posisjonen med to store prosjekter på Follobanen og i Trøndelag. Bærekraft står sentralt i alle ACCIONAS aktiviteter.

– Bærekraft må fylles med konkret innhold, ellers blir det lett kun tomme ord. Å bygge veier, broer, tunneler og jernbane handler om komplekse prosesser og store inngrep i natur og bebyggelse. Derfor får vi hele tiden testet om vi lever opp til selskapets krav om bærekraftige løsninger i alt vi gjør, sier Jesús Sierra i ACCIONA.

Sierra er regiondirektør for Europa, Midtøsten og Afrika i ACCIONA Infrastructure. Selskapet inngikk en kontrakt med Nye Veier for byggingen av nye E6 Ranheim-Værnes i fjor. Veistrekningen blir en firefelts motorvei på 23 kilometer og omfatter dessuten åtte brukonstruksjoner og fire tunneler.

Jesús Sierra

EMEA Regional Managing Director i ACCIONA Infrastructure

Ny teknologi

– Vårt første store prosjekt i Norge har vært TBM-kontrakten på Follobanen inngått i 2015 med Bane NOR. Follobanen er for tiden det største infrastrukturprosjektet i Norge, og vil inkludere Nordens lengste jernbanetunnel. Her har vi brukt transportbånd i tilknytning til de store tunnelboremaskinene for å frakte ut de utgravde steinmassene. Det har igjen  redusert bruken av konvensjonelle transportkjøretøy og begrenset utslipp av CO2. Dette gjorde vi første gang under et omfattende tunnelarbeid i Brisbane i Australia, der metoden reduserte klimagassutslipp tilsvarende 1 000 tonn CO2, forteller Sierra.

Selskapets forpliktelse til kontinuerlig forbedring og innovasjon, kombinert med potensialet i ny teknologi og Big Data, har gjort det mulig for ACCIONA å være forberedt og klare til å håndtere det uventede. I Follobaneprosjektet har selskapet brukt en banebrytende applikasjon for å kontrollere slitasjen på TBM-kutterne. Den automatiserer innhenting, lagring og kryssing av data i sanntid og på alle lokasjoner. Det fører til at mens data om tilstanden på kutterne løpende blir registrert, kan beslutninger og planlegging tas basert på analyser programmet genererer, og på den måten bidra til å løse uforutsette situasjoner før de oppstår.

Satser på Norge

ACCIONA er kommet for å bli og utvikle seg i Norge. Selskapet deltar for tiden i ulike anbudsprosesser og har opparbeidet seg en stor kontaktflate, samt et godt omdømme.

– Norge har et omfattende program for utbygging av nasjonal infrastruktur og er selvsagt et svært interessant marked for oss. Vi har bred erfaring fra mange ulike land, og mener vi har noe å bidra med i Norge. Samtidig lærer vi hele tiden av de prosjektene vi arbeider med og de anbudsprosessene vi deltar i. Vi er imponert over de transparente prosessene og dialogen myndighetene har med de som berøres av utbygginger, og vi er glade over at vi har funnet gode norske partnere som vi ser frem til å arbeide med på E6 Ranheim – Værnes, sier Jesús Sierra.

Skjer ikke av seg selv

For ACCIONA handler bærekraft om systematiske og innovative løsninger. Selskapet arbeider med utvikling av teknologi, produkter og arbeidsprosesser for å finne lønnsomme og bærekraftige løsninger. Kjernen i innsatsen er bærekraftsutvalget som ble etablert for ti år siden, og som har utviklet omfattende bærekraftprogrammer, så langt i to faser. I første fase reduserte programmet selskapets CO2-utslipp med 43 prosent, og siden 2016 har selskapet vært karbonnøytralt. ACCIONAs innovasjonsarbeid utvikles i Madrid, i selskapets teknologisenter. I 2017 ble mer enn 2 milliarder kroner (209 millioner euro) investert i innovasjonsprosjekter.

FAKTA

  • ACCIONA-gruppen består av to divisjoner: ACCIONA Infrastructure som fokuserer på bygg og anlegg, OPS, vann, industri og tjenester og ACCIONA Energy som produserer rundt 20 TWh fornybar energi i året, nok til å forsyne seks millioner husstander.
  • ACCIONA Infrastructure har i løpet av de siste ti årene bygget over 1 700 kilometer motorvei på fem kontinenter, om lag 100 kilometer med brukonstruksjoner og 600 kilometer tunneler. Selskapet har også bygget over 3 000 kilometer jernbane.
  • Selskapet har over 37 000 ansatte i mer enn 40 land, og har en målsetning om å bidra til økonomisk og sosial utvikling i de samfunnene selskapet arbeider. 
  • ACCIONA har som mål å være ledende i overgangen til en lavkarbonøkonomi gjennom å jobbe etter kriterier for kvalitet og innovasjonsprosesser, og på den måten oppnå effektiv ressursbruk og miljøhensyn i alle sine prosjekter. I 2016 ble ACCIONA anerkjent som et kabonnøytralt selskap.

Av: Redaksjonen, [email protected]

Neste artikkel