Skip to main content
Home » Vårt vann » Kommunene bør bytte ventiler for å redusere energiforbruket
Sponset

Når drikkevann skal føres gjennom ledningsnettet er det viktig med færrest mulig flaskehalser slik at pumpene ikke trenger å bruke mer energi enn nødvendig. Å bytte til moderne ventiler er en enkel og lønnsom investering som kan bidra til betydelige besparelser.

– Utfordringen er at gamle ventiler nærmest fungerer som bremseklosser som hindrer drikkevannet i å strømme godt i rørene. Konsekvensen er at pumpene må jobbe mye mer enn de trenger. Da blir energiforbruket også unødvendig høyt. Ved å bytte til nye ventiler med moderne design hindrer man at ventilene nærmest fungerer som bremseklosser i systemet, forklarer Petter Wingerei, som er salgssjef for VA og vannkraft i Sigum Fagerberg.

Petter Wingerei

Salgssjef for VA og vannkraft i Sigum Fagerberg

Ventilenes funksjon er å stenge vannet, styre det dit det skal, eller hindre at vannet renner i feil retning. De nye ventilene, som for eksempel Roco Wave og tilbakeslagsventilen Erhard EDRV, som Sigum Fagerberg har i sitt sortiment, er store ledningsventiler som brukes på pumpestasjonene og til å lede vannet til mindre ledninger. Dimensjonene på ventilene er gjerne fra 300 millimeter og oppover, og har et mye bedre design enn de gamle typene siden de bremser vannet minst mulig. Det er en viktig egenskap når man ser på energiforbruket som går med på å pumpe vannet dit det skal.

– Med disse ventilene kan kommunene spare inntil 20 prosent energi siden pumpene trenger mindre strøm på å frakte samme vannmengde gjennom systemene, fortsetter Wingerei.

Selve installasjonene som skal til, er forholdsvis enkle og krever ingen ombygginger. Enkelt forklart handler det om å skru ut en gammel ventil og bytte den ut med en ny.

– Vi har laboratorietester som beviser prestasjonene til ventilene, og med disse i sortimentet vårt tror jeg faktisk vi kan si at vi er den «grønneste» ventilleverandøren i Norge. Som samfunn er det dessuten også et poeng at vi ikke bruker mer energi enn nødvendig, derfor spiller dette absolutt en rolle også hvis vi ser på det store bildet, avslutter Wingerei.

VENTILER, AKTUATORER OG INSTRUMENTER

LEVERANDØR OG RÅDGIVER FOR NORSK PROSESSTEKNIKK SIDEN 1950

Av Tom Backe

Next article