Skip to main content
Home » Vårt vann » – Sårbarheten i Oslos vannforsyning er uakseptabelt høy
Vårt vann

– Sårbarheten i Oslos vannforsyning er uakseptabelt høy

De nye rentvannsbassengene ved Oset vil tredoble kapasiteten for lagring av rent drikkevann. Bildet er tatt under bygging i oktober 2020. Foto: Karl Andreas Kjelstrup
De nye rentvannsbassengene ved Oset vil tredoble kapasiteten for lagring av rent drikkevann. Bildet er tatt under bygging i oktober 2020. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

I dag får 90 prosent av osloborgerne vannet sitt fra Maridalsvannet, via vannbehandlingsanlegget ved Oset, og et bortfall av vann vil få store konsekvenser. Men forstår vi hva det innebærer – om vannforsyningen ikke bygges ut og dubleres?

Med de nye rentvannsbassengene, som åpner om få måneder, og reservevannforsyning fra Holsfjorden, vil Oslos vannforsyning være robust, som direktør Anna Maria Aursund i Vann- og avløpsetaten forklarer:

– De store investeringene ved Oset, med fire nye rentvannsbassenger, vil tredoble dagens kapasitet av lagret drikkevann. Innbyggerne får bedre robusthet og sikkerhet i vannforsyningen. I dag har vi tre-fire timer på å finne og rette feil, før byen står uten vann. Til neste år øker det til åtte-ni timer, avhengig av når på døgnet driftsbruddet inntreffer, forklarer hun.

– Sårbarheten vi ser i vannforsyningen nå er uakseptabelt høy, og de nye rentvannsbassengene er det ene tiltaket som vil øke robustheten betraktelig frem mot 2028. Da kommunen la frem sitt overordnede risikobilde i 2017, ble en pandemi og bortfall av vann vurdert som noenlunde likeverdige trusler, og få trodde vel at en pandemi skulle inntreffe så snart, men i dag er vi der.

I april 2017 påla Mattilsynet Oslo kommune å etablere en fullgod reservevannforsyning, og i lys av det Aursund nettopp fortalte, er det jo ikke uten grunn.

Les mer om vannforsyning i Oslo her!

Nødvann for 20.000 innbyggere

– Det vi er i gang med å bygge nå, er en komplemetær råvannskilde, Holsfjorden, der vannet skal ledes til et stort vannbehandlingsanlegg under Husebyskogen. Drikkevannet skal føres inn til byens eksisterende ledningsnett. For å kunne føre vann fra hvert av de to vannbehandlingsanleggene til alle deler av byen, må vi i tillegg bygge et nytt stamnett. Dette vil gi en robust og tosidig vannforsyning, som kan operere helt uavhengig av hverandre.

– For galt kan det jo gå. Beredskapsetaten utførte en analyse av konsekvensene ved bortfall av vannforsyningen. Konklusjonen var at mange ville velge å forlate byen. Vi har nødvann for inntil 20.000 innbyggere, tilsvarende 15 liter vann i døgnet. Vi kan klare oss en stund uten drikkevann, men et moderne samfunn bryter sammen uten toalettfasilitetene. Skulle en slik krise bli kortvarig, kunne det saktens gå, men over tid blir det uholdbart, forsikrer direktøren.

– Men nå åpner de nye rentvannsbassengene ved Oset på nyåret, og Mattilsynets krav er at vi skal ha en fullgod reservevannforsyning innen 1. januar 2028.  Det vi arbeider med i høst er det nye stamnettet, som skal behandles i bystyret mot slutten av året. 

Aursund forteller at Maridalsvannet nok fortsatt forblir hovedkilden for hovedstaden, så Huseby-anlegget blir en reserve som opererer på minimumsnivå, men gradvis eskalerer til maksimal kapasitet ved behov. Da snakker vi fullgod reservevannforsyning.

Les mer om vannforsyning i Oslo her!

Av Jarle Petterson

Next article