Skip to main content
Home » Fremtidens vann og avløp » Kommunene må ta grep for å få bedre og tryggere vannforsyning
Bærekraftig byutvikling

Kommunene må ta grep for å få bedre og tryggere vannforsyning

Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening. Foto: RIF

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) evaluerer jevnlig status for en rekke viktige infrastrukturområder.  State of the nation-rapporten fra 2021 viste at selv om deler av Norges rygg er sterke, er det også betydelige vedlikeholds- og oppgraderingsbehov. 

Med stadig større utfordringer knyttet til klimaendringer, en større og lenger levende befolkning, økt press på byene og økt risiko for terror, vil disse fortsette å øke. Det er nødvendig å ta grep.

Forsvinner ut i grunnen

Opptil 50 prosent av det produserte vannet forsvinner i enkelte kommuner før det kommer frem til springen. I tillegg til at betydelige produksjonskostnader kunne vært spart, er det lite bærekraftig at så mye vann bare forsvinner ut i grunnen. Noe av lekkasjene lekker i overmål inn på et utett avløpsnett og belaster avløpsrenseanleggene våre med rent vann. Konsekvenser ved lekkasjetap er alvorlige; Redusert livskvalitet, helsekostnader og svekket tillit til offentlige myndigheter.

– Tilstanden i deler av nettet utgjør en risiko for forurensning med betydning for innbyggernes helse. Vann- og avløpsnettet er delvis utdatert, og det er manglende kapasitet til å transportere avløpsvann. Samtidig gir klimaendringer og fortetning økte vannmengder, og store vannmengder tilført renseanlegg og lekkasjer bidrar til forurensning, forteller Liv Kari Skuedal Hansteen, administrerende direktør i RIF. Hun mener kommune- og fylkestingsvalget i 2023 bør handle om hvordan lokale myndigheter er rustet til å håndtere utfordringene. 

Oppgraderingsbehovet for å komme opp på et tilfredsstillende nivå, ble i State of the Nation-rapporten estimert til hele 250 milliarder kroner.

Vannforsyningsanlegg

– Vannforsyningen består av tre elementer; vannkilde, vannbehandlingsanlegg og distribusjonssystem (ledningsnett, pumpestasjoner og høydebasseng).
Gjennomsnittsalder for kommunalt ledningsnett er 32 år.
– 98 prosent har hygienisk betryggende vann. 14 600 har ikke hygienisk betryggende vannforsyning
– 50 prosent av vannverkene har sikret god alternativ forsyning.
– 22 prosent mangler eller har dårlig alternativ forsyning, mens 58 prosent har god alternativ forsyning.
– Ledningsfornyelse er i gjennomsnitt på 0,7 prosent årlig (iht SSB 2019). Nye ledninger vil ligge i 140 år før de skiftes ut.
– Cirka 50 000 km kommunalt vannledningsnett.
– 85 prosent er tilknyttet kommunal vannforsyning.
– Lekkasjer utgjør 30 prosent av produksjonen (SSB 2019).
– Det er 1 800 vannverk som hver forsyner minst 50 fastboende personer eller minst 20 husstander og hytter.

Kilde: State of the Nation 2021. Rapporten kan lastes ned på rif.no

Av: Karen Skjånes, Kommunikasjonssjef, Rådgivende ingeniørers forening

Next article