Skip to main content
Home » Vårt vann » Nye utfordringer krever nye løsninger
Sponset

– Utfordringene som vann- og avløpssektoren står overfor globalt og i Norge er helt uten sidestykke. Å levere de samme løsningene på samme måte som dagens løsninger er rett og slett ikke nok, og vi må implementere de mest miljøvennlige løsningene nå, sier Ilya Mario Savva, CEO Biowater Technology AS (Biowater).

Klimaendringer er den største globale utfordringen i vår tid. IPCC rapporten fra August 2021 sier at en økning på 1,5 grad vil bli nådd og overskredet i løpet av 20 år. Dette vil skape ekstrem tørke for millioner av mennesker. World Bank Group mener vi vil få 216 millioner klimaflyktninger innen 2050. Rensing av avløpsvann både påvirkes av og har potensial til å bidra til ytterligere klimaendringer. De riktige løsningene har potensiale til å senke energiforbruket, spare vann og redusere avfall. Utdatert infrastruktur og befolkningsvekst har bidratt til en utbredt oppfatning om at det er enorm mangel på både kapasitet for avløpsrensing og riktige prosessløsninger for å møte de miljøutfordringene verden står overfor.

Siden begynnelsen i 2008 har Biowater utviklet og levert neste generasjon biologiske behandlingsløsninger, hvilket er kjernen for en bærekraftig infrastruktur for rensing av avløpsvann.

Ilya-Mario-Savva

Ilya Mario Savva

CEO, Biowater Technology AS

– Teknologiutvikling har alltid vært kjernen i Biowater’s arbeid. Vårt firma ble grunnlagt for å bevare dyrebare ressurser gjennom hele avløpsrensings- og gjenbrukssyklusen, noe som har vært en stor motivasjonsfaktor, sier en av gründerne og dagens styreleder Terje Andersen.

Revolusjonerte markedet

Historien om Biowater går tilbake til 1980-tallet. Det gjør også det opprinnelige teamet bak utviklingen av Moving Bed Biofilm Reactor-teknologi (MBBR). Selve teknologien ble opprinnelig utviklet av et team på Kaldnes i Tønsberg, da som Kaldnes Miljøteknologi, som inkluderte blant annet grunnleggerne av Biowater Technology. MBBR har revolusjonert markedet for avløpsrensing globalt, gjennom sin behandlingskapasitet, fleksibilitet, brukervennlighet og kompakthet, og er nå implementert i alle verdenshjørner gjennom mange forskjellige lokale leverandører.

Grunnleggerne av Biowater så hvordan teknologien de hadde skapt tok verden med storm. Som de opprinnelige utviklerne av MBBR-teknologien har de alltid vært opptatt av de neste trinnene i teknologiutviklingen for biologisk rensing av avløpsvann.

Overlegne løsninger

– Vi var utrolig stolte av de første MBBR-renseanleggene her i Norge tidlig på 90-tallet, men det er over tretti år siden. MBBR tilbyr fremdeles den beste løsningen for mange kunder når det gjelder samlet kostnadseffektivitet og enkel betjening, men våre nyeste versjoner er langt overlegne på mange bruksområder, sier CPO Jon G. Siljudalen som også er en av gründerne

Mye av fokuset i løpet av Biowaters 13-årige historie har vært på CFIC®EU patent No. EP2438019 og HyVAB®EU patent No. EP2254842 teknologiene. En unik styrke for Biowater er selskapets globale nettverk av partnere og agenter, inkludert noen av de mest erfarne spesialistene i verden. Gjennom internasjonalt teamarbeid ble CFIC®, Biowater’s neste generasjons MBBR, installert i fire forskjellige land med resultater som overgår de allerede høye forventningene, før den ble valgt for et kommunalt renseanlegg i Norge. Det første kommunale prosjektet i Norge er for Gol kommune og skal startes opp i 2022.

Bør sette standard for fremtiden

– Det er ikke tvil om fordelene CFIC® gir, og det er grunnen til at vi er veldig fornøyde for å nå få vår første kommunale referanse for CFIC®-teknologien i Norge. Vi forventer at CFIC® vil redusere energiforbruket med 50 prosent for det biologiske rensetrinnet sammenlignet med konvensjonell MBBR, noe som tilsvarer en tredjedel av energiforbruket til hele renseanlegget. CFIC® benyttes i dag på store kommunale renseanlegg globalt og bør sette standarden på vannkvalitet og renseeffektivitet for fremtiden, fortsetter Siljudalen.

Også i industrisektoren tar Biowater’s HyVAB®-teknologi biologisk behandling til et nytt nivå. Den kombinerer anaerob behandling og Biowater’s CFIC®-teknologi i én enkelt reaktor – som verdens første.

HyVAB® stammer fra Norge og ble opprinnelig utviklet ved NTNU i Trondheim før storskala tester ble gjennomført i samarbeid med USN i Porsgrunn. HyVAB® er en ultra-høyskala behandlingsteknologi designet for å rense høykonsentrert avløpsvann samtidig som det skaper verdifull biogass. En fullskala pilot har vært operativ hos Smaken av Grimstad i fem år og har overgått de opprinnelige forventningene. Dette teknologikonseptet ble valgt for Biowater’s flaggskipprosjekt hos GE Healthcare i Lindesnes, og har i tillegg gjennom pilottesting gitt fremragende resultater for norske papirmasse- og papiranlegg. I 2021 har to papirfabrikker valgt HyVAB som sin løsning for å kunne møte Miljødirektoratets krav, man sparer plass og renset vann kan gå tilbake til naturen.   

– Strengere miljøbestemmelser innhenter industrielle avløpsvannprodusenter som slipper ut direkte i naturen. Lokal industri begynner å merke økende avgifter fra kommuner som bruker prinsippet om at den som forurenser betaler. HyVAB® gir den mest robuste, kompakte og energieffektive løsningen på disse utfordringene, sier Ilya Mario Savva, CEO i Biowater.

LIFE-programmet

I 2020 leverte Biowater en containerisert HyVAB®-pilot til Spania som en del av et EU-finansiert LIFE-program. Det var en moderne studie av nye teknologikombinasjoner for å behandle og gjenbruke kommunalt avløpsvann. Anaerob behandling brukes i varmere land for kommunal behandling, og HyVAB® vil bli testet i dette miljøet over flere år som en del av studien.

– Ytelsen til HyVAB® i kommunale applikasjoner er potensielt en «game changer». Resultateme viser en stort potensiale for HyVab i varmere land, da det er mye fokus på denne studien fra både eksisterende og nye internasjonale partnere, fortsetter Savva.

Les mer om Biowater og deres teknologi her!

Utvidet til Sverige

Samtidig som Biowater har utviklet nye teknologier, har Biowater alltid vært og er fortsatt en ledende aktør for leveranser av totalentrepriser i Norge. I 2020 utvidet selskapet til også å tilby totalentrepriser i Sverige. De siste årene har Biowater jobbet mye med å styrke prosjektgjennomføringsevnen med både nyutdannede og senioringeniører. Nå gjennomfører de enkeltprosjekter med en verdi på opp mot 100 millioner kroner.

– Vi har verdens beste prosessingeniører innen vårt felt som leder vår teknologidesign og -utvikling, og vi trengte å bygge opp en egen prosjektgruppe for å matche det. Vi har nå et balansert organisasjonskart fra FoU til prosess/prosjektdesign, gjennomføring og optimalisering. Vår organisasjonsstruktur er designet for rask vekst og for å gi forskjellige tilnærminger for å imøtekomme individuelle kunder der hver kunde, som alle avløpsvann i hvert prosjekt, er unik, sier Savva.

Stor kompetanse innen FEED

De siste årene har Biowater utviklet sterk kompetanse innen FEED-arbeider (Front Engineering and Design). Biowater jobber i for-prosjektfasen for å redusere risiko og planlegge prosjekter slik at kundene kan foreta en bedre og mer optimal investeringsbeslutning. Biowater’s verktøykasse inkluderer analyse av avløpsvann (i 2021 bygde de et nytt laboratorium i Vear), pilot-testing og til og med droneskanning av lokasjoner for å fullt ut forstå avløpsvannets egenskaper, demonstrere behandlingseffektiviteten til teknologien og gi konseptdesignet som trengs for budsjettering. Biowater har også erfaring med prosjektfinansiering og tilskuddsfinansiering fra norske myndigheter.

– Våre FEED-studier utgjør vanligvis mindre enn to prosent av prosjektets totale budsjett for definering, value engineering og planlegging. Resultatet er et prosjekt som i større grad vil kunne gjennomføres innenfor budsjett og til avtalt tid med minimale avvik, og helt avgjørende, med riktig miljøeffekt. Denne tilnærmingen har fungert ypperlig for mange av våre industrikunder, og kan også gi store fordeler for kommunene gjennom store besparelser i prosjektutvikling, samt budsjett- og ytelsessikkerhet, sier Savva.

Les mer om Biowater og deres teknologi her!

Produserer biomedia

Alle aspekter av Biowater’s virksomhet er designet for beste praksis innen miljø, og levere optimale løsninger for ulike prosjekter – fra konsept, til støtte i drift og prosessoptimalisering. Produksjon av eget biomedia, en nøkkelkomponent i Biowater’s egne MBBR- og CFIC®-løsninger, gjøres gjennom et langsiktig samarbeid med ekstruderingseksperter i Nederland. De høyeste miljøstandardene for produksjonen opprettholdes i samsvar med Operation Clean Sweep®-kampanjen for å beskytte naturen mot plastforurensning. I tråd med denne bærekraftsdriften resirkuleres alt avfall 100 prosent, og overflødig varme fra ekstrudering brukes til oppvarming (i dette tilfellet et lokalt offentlig svømmebasseng).

Flytter inn i nye kontorer

Teamet på Biowater flyttet til Egenesgården i Tønsberg med helt nye kontorer, i januar 2021. Flyttingen til et nytt high-end BREEAM-sertifisert kontor har ytterligere redusert karbonavtrykket fra Biowaters daglige drift.

– Hver dag og hvert prosjekt gir en mulighet til å gjøre forbedringer som kan bidra til å takle utfordringene ved klimaendringene og behovet for å bevare verdens sårbare natur og miljø. Biowater gir konkrete bidrag som forbedrer effektiviteten og ytelsen til vannbehandling på måter som kan forme verdens svar på globale utfordringer i de avgjørende årene som kommer, sier Savva.

Av Biowater

Next article