Skip to main content
Home » Vårt vann » Livsviktig infrastruktur trenger oppgradering for flere hundre milliarder
Sponset

Det kommunale vann- og avløpsnettet trenger oppgraderinger for svimlende summer de neste 20 årene. For å lykkes er det viktig å invitere inn aktører som kan levere mindre renseanlegg der hvor det ikke er lønnsomt å bygge større kommunale anlegg, skal vi tro administrerende direktør i Biovac, Petter Mellquist.

Det kommunale vann- og avløpsnettet trenger oppgraderinger for 332 milliarder de neste 20 årene, viser en rapport fra Norconsult og Sintef skrevet i 2021.

Må tenke nytt og innovativt mener Biovac

Administrerende direktør, Petter Mellquist, hos Biovac mener at man må tenke nytt og innovativt skal man klare å komme i mål med dette innen den tiden som er satt, og innenfor den kostnadsrammen som er estimert.

Petter Mellquist

Administrerende direktør

Spesielt når det gjelder renseanlegg i distriktet hvor kostnadene per innbygger fort blir høye ved at det er store avstander og innbyggertallet lite.

Et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres er de ti renseanleggene i Selbu som samlet sett renser avløpet til 4 000 mennesker.

Der har kommunen valgt en annen tilnærming enn det tradisjonelle, ved at de har valgt flere små, tilpassede anlegg fremfor ett stort anlegg.

Og det er dette som er fremtiden i distriktet for å få ned de store investeringskostnadene, skal vi tro salgs- og markedsdirektør Anett Ingier Ottesen og daglig leder Petter Mellquist i Biovac.

– Det kan være mindre sårbart å ha flere små enn et stort anlegg, spesielt i distriktet, sier Mellquist videre.

Anett Ingier Ottesen

Salgs- og markedsdirektør

Biovac, en aktør med lang erfaring

Biovac er et selskap som har eksistert i 40 år, og som har satset stort på levere mindre renseanlegg i grisgrendte områder hvor det er kostbart å bygge nye, eller vedlikeholde eldre, kommunale renseanlegg.

De har lang erfaring fra små og mellomstore avløpsrenseanlegg, i tillegg til membranfiltreringsanlegg til drikkevann.

De er også nylig blitt miljøfyrtårnsertifisert.

– Det som skiller oss fra andre aktører i samme nisje er at vi har all kompetanse i eget hus, hvor vi gjør alt fra A til Å med eget mannskap, sier Mellquist.

I tillegg til å være en leverandør av renseanlegg er de også en stor leverandør av serviceoppdrag på renseanlegg med over 30 000 innrapporterte serviceoppdrag i året.

– Vi er ikke nødvendigvis rimeligst når det kommer til investeringer i nytt anlegg, men vi er veldig stolt av kvaliteten på det vi leverer. Noe som over tid er det som virkelig betyr noe, for ellers kan vedlikehold fort bli mer kostbart enn selve investeringskostnaden, sier salgs- og markedsdirektør Ottesen.

– Derfor tør vi å tilby Biovac Trygg, skyter Mellquist inn. Biovac Trygg er en tjeneste hvor vi bytter alle komponenter som trengs gjennom anleggets levetid mot en liten månedlig avgift.

– Da må vi være trygge på at slitedeler og øvrige komponentene holder mål, sier direktøren videre.

Stor bredde i sortiment

– Renseanlegg på opp til 50 personer er hyllevare, og anlegg beregnet for flere enn 50 personer er skreddersøm, sier Ottesen.

– Vi leverer også resirkuleringsanlegg for industri som bruker mye vann, i tillegg til renseanlegg for sigevann på søppelfyllinger med mer, sier Mellquist.

Fremtiden er lys

Både Ottesen og Mellquist mener at det er håp om å nå de hårete målene om å ta inn etterslepet.

– Men da må det være politisk vilje, og det må tenkes nytt, og utradisjonelt, sier Mellquist.

Det finnes mange smarte og gode løsninger hvis man bare er villig til å se dem, sier han avslutningsvis.

Av Oddvar Meyer

Next article