Skip to main content
Home » Vårt vann » Stort antall usikre drikkevannskilder i Norge: – Løsningen er enklere enn man tror
Sponset

Trygt og rent drikkevann er ingen selvfølge – selv ikke i Norge. Store deler av Norge får drikkevannet sitt fra overflatevann, som kan være utsatt for forurensning og fremmedlegemer. Yarconsult har mange års erfaring med vannrensing av lokale kilder, og kan levere både kunnskap og produkter tilpasset ditt spesifikke behov.

Mattilsynet har nylig uttalt at drikkevann i Norge er under stadig større press, med økt grad av ferdsel og inngrep i tidligere uberørte områder, samt problematikk knyttet til klimaendringer – som tørke, frost, og økte nedbørsmengder. Dette gjelder spesielt for husstander og hytter med private vannkilder, som kan ha svært varierende kvalitet på vannet, forklarer Bjørn Nygård, daglig leder i Yarconsult.

Helsefarlige tarmbakterier

– Det er fortsatt mange boliger som ikke er tilknyttet offentlige vann og avløp. Hvis drikkevannet her kommer fra overflatevann, takvann, eller en kombinasjon av disse, kan det forekomme helsefarlige bakterier, beskriver han.

Dette inkluderer eksempelvis koliforme bakterier og E. coli, forklarer han videre, og viser til Askøy-utbruddet i 2019, som resulterte i to dødsfall og flere tusen sykdomstilfeller. Heldigvis er det enkelt å gardere seg med et vannrensesystem. Nygård vil spesielt anbefale produktet Aquablu som kan installeres på inntaket ved huset, som sikrer mot bakterieforekomster.

– I Norge er det stort sett tarmbakterier vi kan bli syke av i vannet, men rensesystemene fjerner også andre stoffer.

Avsalting og rensing av gråvann

Nygård trekker også frem avsaltingssystemer som en god kilde til sikkert drikkevann, hvis man befinner seg i nærheten av havet. Borrevann ved sjøen kan ofte inneholde større eller mindre mengder salt, som uansett vil trenge behandling før det kan brukes.

– Det finnes både fastmonterte og portable systemer, samt strømdrevne og de som går på bensin.

Yarconsult leverer i tillegg lokale rensesystemer for gråvann, som fjerner næringssaltene.

– Dette er så effektivt at det selv brukes til å rense gråvannet fra toalettene på Heathrow.

Hvis du har spørsmål eller behov knyttet til rensing av drikke- eller avløpsvann, oppfordrer Nygård alle å besøke www.watermaker.no.

Av Morten Risberg

Next article