Skip to main content
Home » Vårt vann » Norske vakuumtoaletter skaper bærekraftig byutvikling i Sverige
Sponset

H+ er navnet på et stort byutviklingsprosjekt i Helsingborg hvor de benytter prinsippene i «New Sanitation», noe som blant annet betyr å håndtere avløpsvannet lokalt og se på det som en ressurs. En sentral aktør i prosjektet er norske Jets Vacuum som leverer vakuumtoalettene.

– Det er ganske paradoksalt at vi vanligvis forbruker seks liter drikkevann for å spyle ned to desiliter med urin hver gang vi går på toalettet, sier Bjarte Hauge, Vice President Land Market i Jets Vacuum.

Bjarte Hauge

Vice President Land Market i Jets Vacuum

Han mener vi bør fokusere mer på vann som en knapp ressurs, og en ressurs som koster penger.

– I Norge er vannsituasjonen ganske god, mens vannressursene andre steder i verden bare blir knappere og knappere. Men selv om vi har nok vann i Norge, så er det ingen grunn til å ødsle med det, for til syvende og sist er det deg og meg som forbrukere som må betale for vannet – også for det vannet som bare forsvinner rett i do, forklarer han.

Startet i skipsindustrien

Jets Vacuum, som ble etablert i 1986, startet med å levere vakuumtoaletter og sanitærsystemer til skipsindustrien. I motsetning til vanlige toaletter som bruker vann til både hygiene og avfallsfjerning, benytter vakuumtoaletter luft for avfallstransport. Systemet omfatter et lukket rørsystem under vakuum, med en ventil som åpner seg når man trykker på en knapp for å «spyle ned». Bare én liter vann brukes for renhold, mens det er undertrykket i rørene som sørger for at avfallet blir transportert bort.

Foto: NSVA/NSR

Banebrytende miljøprosjekt i Helsingborg

Området i Helsingborg, der byutviklingsprosjektet H+ er i ferd med å realiseres, er på mer enn én million kvadratmeter. Der har de satt seg som mål å benytte det beste som finnes av bærekraftteknologi når de bygger ut. De opererer med kildeseparering, og har tre rør i alle bygg som skal reises. Konseptet er at de skal ha ett rør for toalettvann, ett rør for gråvann, som er avløpsvann fra vasking og dusjing, samt ett rør for matavfall. Rørene ledes frem til en lokal behandlingsplass der de utvinner biogass fra matavfallet og toalettvannet, mens gråvannet renses og gjenbrukes.

– I tillegg utnyttes restvarmen i gråvannet hvor de tar ut energien ved hjelp av varmevekslere. Dette helhetlige konseptet kalles «New Sanitation», og er kort fortalt et konsept hvor avløpsvannet håndteres lokalt. Det er en mye bedre miljømessig måte å håndtere vannet på enn å etablere pumpestasjoner, legge lange avløpsledninger og å bygge store sentrale renseanlegg. Ved å gjøre det på denne måten blir det vannet vi vanligvis regner som avfall en ressurs, forklarer Hauge.

Foto: Firegrader/ Jets Vacuum

Jets Vacuum har en nøkkelrolle

Hauge forteller også at deres rolle i H+ prosjektet er leveransen av vakuumtoalettene og vakuumsanitærsystemene i tilknytning til toalettene. Leveransen er viktig, for i denne bydelen skal det være vakuumtoaletter i alle hus, enten det er kontorbygg, hoteller eller leilighetskomplekser.

– Prosjektet i Helsingborg er imponerende, og vi er både stolte og glade over å være en del av det. Vakuumtoaletter er ikke så utbredt i kommersielle bygg i Norge enda, men vi har levert mer enn 20 000 toaletter til norske hytter, og også levert vakuumtoalettene i det nye Munchmuseet. I Norge, hvor vi har et enormt etterslep på vedlikehold av både vann- og avløpsledninger, bør vi være mer bevisste på hvordan vi bruker vannet, for noen steder er det også sånn at bygg ikke blir reist fordi det ikke er nok vannkapasitet. En fjerdedel av alt vannet som et bolighus forbruker, og rundt 70 prosent av vannet i kontorbygg, går rett i toalettet. Dersom vi i stedet hadde benyttet vakuumtoaletter ville vannbesparelsen vært betydelig. Det er et tankekors, avslutter Hauge.

Vil du ha mer informasjon om Jets Vacuum og hva de jobber med?

Av Tom Backe

Next article