Skip to main content
Home » Fremtidens vann og avløp » Fremoverlent, bærekraftig og innovative løsninger innenfor vannbehandling
Sponset

Hver dag skrur vi på springen, dusjer, pusser tenner og drikker rent vann som den største selvfølge. Men er forbrukerne forberedt på at utgifter til vann for mange skal dobles de neste årene, og er samfunnet klar til å ta i bruk nødvendige verktøy for å løse de kommende utfordringer relatert til vann vi har foran oss?

Teta Vannrensing AS fokuserer på bærekraftig vannbehandling, og mener det er på tide å tenke nytt. Ved å tilby produkter og tjenester designet for sirkulærøkonomiske prosesser, kan Teta skape grønn konkurransekraft og redusere både fotavtrykk og spare kostnader for sine kunder. Deres innovative produkt KitoFlokk™ bidrar til vannrensing uten bruk av syntetiske eller metallbaserte produkter som forringer verdikjeden. Daglig leder Stine Bendigtsen er ønsker seg tydeligere målsettinger og flere virkemidler fra myndighetene. Både krav og intensiver kan med fordel tas i bruk for å få flere til å tenke nytt og ta i bruk nye metoder for håndtering av vannressursen også i Norge.

– Globalt er vann en knapp ressurs. Her hjemme har vi fortsatt god tilgang på rent vann, men i de fleste prosesser tenker vi for lite sirkulært. Drikkevannet vårt renses ofte med aluminium, jern og polyakrylamid som deponeres og akkumuleres enten i landbruket, i elver, innsjøer eller i havet. Ved å benytte KitoFlokk™ i renseprosessen oppnår man en verdikjede hvor sluttproduktet er nedbrytbart, samtidig som det kan tilføre positiv verdi til jordsmonnet. På denne måten kan vi erstatte tradisjonelle metallbaserte og syntetiske polymerer, og vann og slam kan gjenbrukes.

Store lekkasjer i rørledningsnett fra etterkrigstiden

I Norge har vi et betydelig etterslep på infrastruktur. Store deler av rørledningsnettet er fra etterkrigstiden, og den offisielle lekkasjen er på over 30 prosent. Det vil si at en tredjedel av alt vannet som produseres renner ut av rør som er lekk før det kommer til forbrukeren. Kan satellitten finne lekkasjene?

– Ja, det stemmer. Teknologien er den samme som benyttes for å finne vann på planeten Mars, men i vårt tilfelle benyttes det for å finne lekkasjer av drikkevann i ledningsnett. Både små og store kommuner kan ha god nytte av tjenesten, forteller Bendigtsen.

Systemet bruker en patentert algoritme som kan gjenkjenne og skille mellom drikkevann og andre vannrelaterte utfordringer under bakken. I praksis kan vi indikere hvor i ledningsnettet det finnes lekkasjer.

– Det er tidsbesparende og økonomisk å lete på steder satellitten indikerer, fremfor å søke på større områder. Det skal ikke avdekkes mange lekkasjer før kronene er tjent inn for kommunene, sier Bendigtsen.

Avdekker fuktighet

Satellitten har også mulighet til å avdekke fuktighet under overflaten, noe som er en fordel i forhold til å for eksempel forutse hvor det kan oppstå jordskred.

– Alle som håndterer vann som ressurs har et særskilt ansvar for å tenke nytt, fremtidsrettet og ta i bruk flere verktøy, avslutter Bendigtsen.

Teta tar vare på vann – Klodens aller viktigste ressurs. Les mer her!

Next article