Skip to main content
Home » Fremtidens vann og avløp » IVAR bruker utradisjonelle metoder for å sikre ekstra godt drikkevann
Sponset

Mens de fleste kommuner bruker kjemikalier for å rense drikkevann, benytter IVAR, ozon og biofilter for å rense drikkevannet til ni kommuner i regionen. Dette for å sikre ekstra godt drikkevann.

Alle vannverk har en unik råvannskvalitet som skal behandles, kan fagansvarlig for vann hos IVAR, Unni Lea fortelle.

– Vi er så heldig å ha en råvannskvalitet som gjør det mulig å rense råvannet vårt ved hjelp av ozon og biofilter.

– Intensjonen med å bruke denne litt utradisjonelle måten å rense vannet på, var at vi ønsket å forbedre smak, lukt og farge på vannet, noe vi er stolt over å ha klart, sier hun.

– Hvis vi ser på fargetallene over en periode på cirka ett år ligger verdien på vannet som kommer inn til renseanlegget på mellom 4 og 16, med et gjennomsnitt på cirka 9. Ser vi så på vannet vi leverer ut til innbyggerne ligger det i snitt på 2, med et maks på 5.

Smak og lukt er også kraftig forbedret, skal vi tro Lea.

– Vi tilsetter veldig lite klor. Noe som gjør at lukt og smak er langt bedre enn om vi måtte ha tilsatt mye klor, som enkelte vannverk i utlandet dessverre må, sier hun.

Visste du at det beste og tryggeste drikkevannet er det du har hjemme?
IVAR overvåker vannet døgnet rundt for at du skal få rent og godt vann 365 dager i året. 

IVAR, et interkommunalt selskap med ansvar for vann, avløp og renovasjon

IVAR IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for vann, avløp og renovasjon i Stavangerregionen, som betjener tolv kommuner i regionen.

De har en tydelig visjon om å bidra til et samfunn der ingenting går til spille.

Noe de tydelig beviser ved å gå nye veier i rensing av drikkevann.

– Fordelen ved å rense drikkevann på denne måten er at vi, i tillegg til å få et drikkevann av meget høy kvalitet, også får langt mindre produksjon av slam enn ved rensing med kjemikalier, sier fagansvarlig for vann, Unni Lea.

Diagram forbedring fra gammelt til nytt anlegg. Illustrasjon: IVAR

Metoden er ikke ny, men kraftig forbedret

Allerede når det første renseanlegget i regionen ble bygget mot slutten av 1950-tallet var ozon-rensing noe som ble vurdert.

– Heldigvis, i etterpåklokskapens navn, ble løsningen da ikke tatt i bruk, sier Lea på spørsmål om når de bestemte seg for å gå nye veier.

– I 1957 var ikke metoden god nok, men mange år med utvikling rundt i verden har man nå kommet frem til en rensemetode som fungerer helt utmerket, sier fagansvarlig for vann hos IVAR.

– Prosessen som nå brukes er at vannet først blir tilsatt akkurat nok mengde ozon til at ozonet er brukt opp før vannet blir ført videre for å bli alkalisert. Etter alkalisering går vannet gjennom biofiltre for så å UV-behandles. Det tilsettes til slutt en liten dose klor for å holde denne prosessen i drift som en back up dersom en av de foregående prosessene skulle falle ut. Vannet er nå drikkeklart med en suveren farge, lukt og smak og kan leveres på ledningsnettet, sier Unni.

Les også: Slik renser vi vannet

Ønsker flere vannkilder

Anlegget bruker for tiden tre råvannskilder; Romsvatn, Stølsvatn og Storevatn.

– Vi har søkt om å få en ytterligere kilde, Birkelandsvatn. Denne kilden er attraktiv siden den er veldig stor og vi kan ta inn vann fra store dyp. Vi vil da få en mer stabil råvannsforsyning i forhold til for eksempel farge og temperatur, forteller Lea.

Stor interesse fra inn- og utland

IVAR er ikke alene om å rense drikkevann ved bruk av ozon.

– Det er sikkert et titalls andre anlegg i Norge som behandler vannet ved bruk av ozon i en eller annen form, men vi er desidert det største anlegget nasjonalt, og kanskje i hele Norden, sier Lea.

Det er stor interesse blant andre kommuner, og andre land for å besøke oss for å se hvordan vi gjør dette, og hvilken kvalitet vi har på vannet vårt, sier Unni Lea avslutningsvis.

Av Oddvar Meyer

Next article