Skip to main content
Home » Fremtidens vann og avløp » Ekstremvær krever nytenkning ved oppgradering av avløpsnett
Sponset

Mengden ekstremvær er sterkt økende, og ekspertenes spådommer er ikke lystig lesning. Vi må tenke helt nytt når vi skal oppgradere avløpsnettet vårt slik at vi kan ta unna større mengde vann, sier Asle Johnsen hos Aiwell Water.

Antall tilfeller av ekstremvær er økende. Og verre skal det bli, ifølge ekspertene. Med ekstremvær følger gjerne oversvømmelser. Noen oversvømmelser klarer man ikke å forhindre, mens andre igjen er et resultat av et avløpssystem som ikke fungerer optimalt.

Hvert år må norske kommuner betale ut erstatninger på grunn av skader forårsaket av dårlig ledningsnett. Offentlige tall viser at Norge har et investeringsbehov på over 300 milliarder kroner de nærmeste årene når det kommer til oppgraderingen av vann- og avløpsnettet.

Nytenkning

Dette krever at vi tenker nytt. Noe som daglig leder hos Aiwell Water, Asle Johnsen, er en stor tilhenger av. Men han er ikke helt enig i at man løser hele problemet kun med å bytte ut ledningsnettet.

– Hovedårsaken til at avløpsledninger ikke tar unna nok vann er at rørene inneholder mye luft. Hadde vi bygd et avløpssystem basert på fullstrøms-prinsippet som i all enkelhet betyr at vi bruker trykk til å fjerne all luft i ledningen, og på den måten skaper et undertrykk, hadde vi mangedoblet kapasiteten. Målinger vi har gjort på vårt testanlegg viser at ved å bruke undertrykk så øker vi vannmengden fra 25 l/min til 131,1 l/min i en og samme ledning. Det er en økning på over 500 prosent, sier Asle. To masterstudenter ved NMBU oppdaget at selv i flatt terreng kan kapasiteten økes med 20-46 prosent.

Krever nye rør, men ikke naturlig fall

Den nye patenterte løsningen til Aiwell Water krever nye rør, men ikke naturlig fall slik dagens løsning krever. Noe som gjør at man kan legge avløpsrørene like under frostgrensen, og helt rett om nødvendig. Drammen kommune bruker denne løsningen i forbindelse med oppgraderingen av et rørstrekk gjennom et område med kvikkleire, og hvor de tidligere hadde store utfordringer med utslipp direkte i Drammenselva når det var store nedbørsmengder. Denne metoden kan også benyttes til å avlaste dagens rørnett ved å fjerne overvann fra harde flater som eksempelvis vei, parkeringsplasser og takflater fra private- og offentlige bygg. Da blir behovet for overløpsrør i dagens fellesnett kraftig redusert.

Prinsippet er like enkelt som genialt

– Tenk hevert-prinsippet, sier Asle Johnsen.

– Vi sørger for, i form av en avansert ventil i kummen, at vi får trykk i bunn og et vakuum på toppen. På den måten får vi et undertrykk som fyller hele røret med vann. Noe som sørger for full utnyttelse av rørdimensjonen i tillegg til at vannhastigheten i røret øker kraftig.

– Det høres avansert ut, men er i prinsippet veldig enkelt, fortsetter han. Det er langt vanskeligere å forklare enn å utføre, sier han videre.

Store besparelser

– Tenk hvor store besparelser man får når man ikke trenger å grave dypt ned i grunnen for å skape naturlig fall, sier Asle engasjert. For ikke å snakke om alle graveskadene vi kan unngå. I 2018 ble det registrert mer enn 6.000 graveskader. Og selvfølgelig, det viktigste av alt, alle vannskadene man unngår ved at overvannet tas fortløpende unna når vannmengden er stor.

Av Oddvar Meyer

Next article